Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Conebeam CT

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming - Tandheelkunde - CBCT (TMS-THK-CBCT)
tandheelkundestralingsbeschermingtoezichthoudend medewerker stralingsbescherming

In de moderne tandheelkunde wordt het belang van geavanceerde diagnostische tools steeds duidelijker. Hierbij neemt Cone Beam Computed Tomography (CBCT) een steeds prominentere positie in. Deze geavanceerde technologie biedt tandartsen de mogelijkheid om gedetailleerde beelden te verkrijgen van complexe structuren in de maxillofaciale regio. De cursus is ontworpen om tandheelkundige professionals vertrouwd te maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CBCT, en hen in staat te stellen deze krachtige tool effectief in hun praktijk te gebruiken.

21 nov. 2024
09:00 - 17:00
1295
12 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1295

Date and Location

21 nov. 2024
09:00
22 nov. 2024
17:00
Online

Professions

Tandarts
12 Points
KRT
Tandarts - Orthodontist
12 Points
NVvO
Description

Het doel van deze cursus is de vereiste kennis op te doen die nodig is voor het werken met, indiceren en beoordelen van CBCT’s. Met deze cursus wordt voldaan aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) worden gesteld met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de wet- & regelgeving, risicoanalyse, anatomie, pathologie, indicatiestelling, beeldherkenning en verslaglegging.


Leerdoelen

  • Opfrissen van kennis, vaardigheden en competenties van de toezichthouder stralingsbescherming THK (basis)
  • Beschikken over basale kennis van wet- & regelgeving en relevante richtlijnen op het gebied van de CBCT in de tandheelkundige praktijk
  • Het kunnen functioneren als toezichthouder voor CBCT apparatuur incl. het in globale zin kunnen uitvoeren van essentiële elementen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie van CBCT apparatuur
  • Kennen van specifieke aspecten van beeldvorming en -kwaliteit bij het maken van CBCT opnamen
  • Krijgen van inzicht in de technische en diagnostische mogelijkheden en beperkingen van de CBCT opnamen
  • Analyseren van de beeldkwaliteit en het herkennen van artefacten in CBCT opnamen
  • Kennen van de benodigde aspecten voor het stellen van een indicatie van CBCT boven conventionele röntgenologische opnamen en daarmee invulling kunnen geven aan het rechtvaardigingsbeginsel
  • Systematisch analyseren, interpreteren en beoordelen van CBCT opnamen met behulp van software
  • Beschikken over basale kennis van 3D anatomie alsmede de anatomische vlakken vereist voor de juiste interpretatie van tandheelkundige CBCT opnamen
  • Herkennen en interpreteren van de meest voorkomende anatomische en pathalogische afwijkingen op CBCT opnamen


Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde - UMCG

Nascholing CTM is een initiatief van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen. Onder een dak met de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde zit je bij ons dicht bij het vuur.
nascholingctm@umcg.nl
0503616283
1, Antonius Deusinglaan, Groningen, 9713AV