This course is expired

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist
ouder-kindrelatieIMH-consulentrelatie verbeteren

Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.

1280
18-50.5 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 1280
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : eventuele boeken

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
50.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
50.5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
50.5 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
30 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
30 Points
FGzPt

Speakers

drs. Margreet Hornstra Moedt

Docent
Margreet Hornstra Moedt is al ruim 10 jaar IMH-specialist en als zodanig lid van de vereniging DAIMH. Ze werkt als Gz-psycho­loog en psycho­thera­peut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de poli­kli­niek 0-6. Sinds augustus 2019 is ze hoofdopleider van de IMH-opleidingen met de focus IMH-specialist. Verder is Margreet lid van de opleidingscommissie en de curriculumcommissie, en sinds 2018 docent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep. Daarvoor heeft ze lesgegeven als IMH-docent bij ver­schil­lende Gz-opleidingen en bij de opleiding tot schoolpsycho­loog.

drs. Phineke Tielenius Kruythoff

Docent
Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achter­grond in klinische ont­wikke­lings- en levens­looppsycho­logie (i/o) en ver­pleeg­kunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daar­naast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).
Description

Elke ervaring en elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren, en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Het model waarin ontwikkeling gezien wordt als kind, ouder en omgevingsfactoren die elkaar continu beïnvloeden, wordt het transactioneel ontwikkelingsmodel genoemd. Dit model helpt om het ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren te begrijpen.


Problemen waarmee jonge kinderen vaak aangemeld worden, zijn voeden, eten, huilen, slapen en gedrag. De vraag of het hier om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of dat het om symptomen gaat van ernstigere problematiek wordt belicht vanuit het transactioneel ontwikkelingsmodel. Bij specifieke problemen bij de ouder zoals psychiatrische problematiek of onverwerkt trauma wordt de ouder niet alleen als volwassene met eigen problematiek gezien, maar ook vanuit het ouderschap. Als ouder die het beste voor het kind wil, maar ook als ouder die mogelijk vanuit eigen problematiek ongewild en onbedoeld minder beschikbaar is. Er wordt stilgestaan bij de vraag welk effect dat heeft op de beleving van het ouderschap en op de relatie met het kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS