This course is expired

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie

ouder-kindrelatieIMH-consulentrelatie verbeteren

In deze module gaan we in op de diagnostiek van de ouder-kindrelatie en leer je deze relatie te analyseren. Diverse modellen uit module 1 (Belsky, transactioneel model) worden nu uitgebreider behandeld.

4th Nov 2022
09:30 - 16:30
1050
0-30 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 1050
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : eventuele boeken

Date and Location

04 Nov 2022
09:30
16 Dec 2022
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Gezinshuisouder
Accreditation in request
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
30 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
30 Points
FGzPt
Description

In de opleiding tot IMH-consulent of IMH-specialist ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap, de ontwikkeling van het kind en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je volgt eerst module 1; daarna kun je in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) of IMH-specialist volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Deze module maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.


Problemen waarmee jonge kinderen vaak aangemeld worden zijn: voeden, eten, huilen, slapen en gedrag. De vraag of het hier om tijdelijke voorbijgaande problemen gaat of dat het om symptomen gaat van ernstigere problematiek wordt in deze module onder meer belicht vanuit het transactioneel ontwikkelingsmodel. Aanlegfactoren bij het kind zoals temperament, somatische factoren en biologische kwetsbaarheid zijn enerzijds een belangrijke factor voor de ontwikkeling van het kind. De IMH diagnostiek richt zich echter ook op de omgeving en het ouderschap en doet een uitspraak over de ouder-kindrelatie van dit specifieke kind in deze specifieke omgeving. Bij specifieke problemen bij de ouders zoals psychiatrische problematiek of onverwerkt trauma wordt de invloed van deze problematiek bezien vanuit de (on)mogelijkheid en wijze waarop ze het ouderschap invullen. Als ouder die het beste voor het kind wil, maar ook als ouder die mogelijk vanuit eigen problematiek ongewild en onbedoeld minder beschikbaar is. In deze module staan we stil bij de vraag welk effect dat heeft op de beleving van het ouderschap, de ontwikkeling van het kind en op de relatie met het kind.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS