This course is expired

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Families

mentaliserenmentaliseren bevorderende therapieBevorderende TherapietherapieFamilies

In deze cursus leer je over de ontwikkeling van het mentaliserenen en hoe relatievorming tussen ouder en kind hier bepalend in kan zijn.

525
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 525
Includes : biologische lunch, koffie/thee

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
SKJ
Orthopedagoog-generalist
Accreditation in request
SKJ
Description

Mentalization Based Familietherapie (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen.


Tevens wordt de ervaring van steun versterkt door het mentaliseren: er komen meer gedeelde ervaringen over wat speelt bij de verschillende gezinsleden. Hierdoor kan een gezin uiteindelijk eigen oplossingen vinden voor problemen in het hier-en-nu en in de toekomst. MBTF is daarmee geen oplossingsgerichte maar een mentaliseren bevorderende therapie gericht op empowerment. MBT-F bevordert dat er spontaan en intuïtief gedacht kan worden over waarom een gezinslid zich op een bepaalde manier gedraagt of wat de motieven of intenties zijn van gezinsleden binnen het gezin. Daarnaast wordt er, o.a. middels psycho-educatie, uitleg gegeven aan gezinsleden hoe mentaliseren kan stoppen als de spanning te hoog of te laag is.


In deze cursus leer je over de ontwikkeling van het mentaliserenen en hoe relatievorming tussen ouder en kind hier bepalend in kan zijn. Je leert een mentaliserend profiel bij ouders te maken waarbij je in kaart brengt wanneer het mentaliseren wel en wanneer niet meer lukt.


We zullen ook aandacht besteden aan creatieve en speelse manieren om mentaliseren te bevorderen in gezinssessies. En we staan stil bij je eigen bijdrage tot mentaliseren in het therapeutisch proces en wat daarbij eigen mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van mentaliseren zijn. Natuurlijk hebben we veel praktijkvoorbeelden over interventies.

Centrum Hecht Opleidingen

Centrum Hecht is een psychotherapeutisch behandel- en opleidingscentrum voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en partnerrelaties.
nicole.muller@centrumhecht.nl
0653804795
157, Kanaalpark, Leiden, 2321JW