This course is expired

videofeedbackbehandeling bij problematische gehechtheid en trauma

zelfvertrouwenvertrouwensbandtraumatraumastrauma'sposttraumatische groeiproblematische gehechtheidvideo-feedbackvideofeedbackgeven van feedbackfeedback

De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van de Basic Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid

3rd Nov 2022
10:00 - 16:30
990
9-24 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 990

Date and Location

03 Nov 2022
10:00
08 Dec 2022
16:30
Dordrecht dordecht singel, 232

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
24 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
24 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
24 Points
FGzPt
Orthopedagoog-generalist
18 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
18 Points
NIPK&J/NVO
Description

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trustmethode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.

In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.

Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

basic trust opleidingen bv

info@basictrust.com
0882274000
232, Singel, Dordrecht, 3311KV