This course is expired

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Families: MBT-F basiscursus

adolescentenkinderenMBT-Ffamilie therapiefamilierelatiesmentaliserentherapeutische techniekgezinssessies

Je leert MBT-F toepassen in gezinnen met zowel jonge kinderen als adolescenten.

675
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 675
Includes : Vegetarische lunch en koffie/thee.

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
SKJ
Orthopedagoog-generalist
Accreditation in request
SKJ
Description

Mentalization Based Familietherapie (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partner-relaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. Tevens wordt de ervaring van steun versterkt door het mentaliseren: er komen meer gedeelde ervaringen over wat speelt bij de verschillende gezinsleden. Hierdoor kan een gezin uiteindelijk eigen oplossingen vinden voor problemen in het hier-en-nu en in de toekomst. MBTF is daarmee geen oplossingsgerichte maar een mentaliseren bevorderende therapie gericht op empowerment. MBTF bevordert dat er spontaan en intuïtief gedacht kan worden over waarom een gezinslid zich op een bepaalde manier gedraagt of wat de motieven of intenties zijn van gezinsleden binnen het gezin. Daarnaast wordt er, ondermeer middels psycho-educatie, uitleg gegeven aan gezinsleden hoe mentaliseren kan stoppen als de spanning te hoog of te laag is. In deze cursus leer je over de ontwikkeling van het mentaliserenen hoe relatievorming tussen ouder en kind hier bepalend in zijn. Je leert een mentaliserend profiel bij ouders te maken waarbij je in kaart brengt wanneer het mentaliseren wel en wanneer niet meer lukt. We zullen ook aandacht besteden aan creatieve en speelse manieren om mentaliseren te bevorderen in gezinssessies. En we staan stil bij je eigen bijdrage tot mentaliseren in het therapeutisch proces, en wat daarbij eigen mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van mentaliseren zijn. En natuurlijk hebben we veel praktijkvoorbeelden over interventies.

Euthopia

Eutophia komt van het Griekse ‘eu’ = goed; en ‘ t(h)opia’ = plaats, omgeving. Euthopia wil een goede plek zijn, een goede omgeving, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en om elkaar geven. De ‘Th’ staat ook voor ‘therapie’ en je herkent ook het woordje ‘hope’, hoop in euthopia. Mensen kennen wel het woord utopia, een ideale plaats voor geluk en welzijn. Maar dat is een ideale, geen echte reële plaats. Dat is eu-thopia wel: dat is ook praktisch realiseerbaar. We willen voor de mensen en gezinnen die naar ons centrum komen een goede plaats zijn, waar er ook ruimte is voor hoop. We zoeken naar ‘passende’ hoop: hoop die aansluit bij het leven, de krachten en mooie dingen, maar ook de problemen en moeilijkheden. Er is ruimte voor dromen en wensen, maar er is ook ruimte voor zorgen en pijn.
info@euthopia.nl
0683713837
11, Mauritssingel, Breda, 4811CR