This course is expired

Hechtingsgerichte systeemtherapie met een hoofdrol voor de poppetjes

AFFTDDPggz

Je leert de beginselen van Attachment Focused Family Therapy (AFFT, tegenwoordig DDP genoemd). Deze worden toegepast in de (jeugd-)ggz, pleegzorg en andere werkvelden.

845
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 845

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
SKJ
Orthopedagoog-generalist
Accreditation in request
SKJ
Description

In de huidige systeemtherapeutische praktijk is de hechtingstheorie weer een erkende basis. Steeds meer neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mate en de aard van gehechtheid bepaalt in hoeverre ons brein ons toestaat om te functioneren in maatschappelijke, sociale en intieme relaties, en in hoeverre wij bijvoorbeeld in staat zijn onze emoties te kunnen reguleren. De hechtingsgerichte en emotiegerichte systeemtherapieën bieden een kompas om zowel individuele cliënten als partners en gezinnen te helpen zich hierin te ontwikkelen, en een harmonieuzer samenzijn te bereiken.

 

Deze cursus heeft als uitgangspunt de Attachment Focused Family Therapy (Dyadic Developmental Psychotherapy) van Dan Hughes. Dit is een hechtingsgerichte therapie die gericht is op herstel van vertrouwen in ouder-kind relaties, ontwikkeld voor complexe hechtingstrauma's.


De docenten hebben de afgelopen jaren in hun praktijk het werken met de duplo poppetjestaal toegepast en ontwikkeld als ondertiteling bij deze werkwijze. De aard van de therapeutische relatie, waarin veiligheid en acceptatie centraal staat, is hierbij een onmisbaar eerste focus. Het toepassen van de non verbale techniek zal in deze driedaagse cursus ook worden geoefend in andere settings zoals in partnerrelatietherapie en in het doen van intervisie.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS