Professions
Companies
57 Results
Systeemtherapeut
28 Oct
Oct
10:00

basic trust opleidingen bv

Physical course - series
groningen
9-24
De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van de Basic Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid
€ 990
Company Logo
01 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
Amsterdam
0-12
Als professional kan je te maken krijgen met complexe scheidingen Het aantal systemen waarin het conflict steeds hoog oploopt neemt toe. Relatiebeëindiging/complexe scheidingen vragen veel aandacht en door de indringendheid ervan komt de professional in de knel.
€ 495
03 Nov
Nov
14:00

uitgeverij mens!

E-learning
Online
Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze dagelijkse ervaringen. Het laat ons voelen dat we veilig zijn en maakt het mogelijk om ons met anderen te verbinden. Daartegenover staat dat onze ervaringen op hun beurt ook het zenuwstelsel weer vormgeven. De polyvagaaltheorie biedt een kader om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop dit gebeurt en legt uit hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel na traumatische ervaringen.
€ 350 - 375
Company Logo
04 Nov
Nov
09:30

King Nascholing

Physical course - series
WTC Utrecht
1-52
In deze vierdaagse cursus ‘Psychopathologie bij kind en jeugdigen’ wordt ingegaan op het opstellen van gedragsanalyses bij probleemgedrag en keuze van interventie. Er is aandacht voor de normale ontwikkeling vs de ontwikkeling van psychopathologie.
€ 715
04 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-32
Centraal staat hoe je vanuit een samenwerkingsrelatie met het gezin en het netwerk oplossingsgericht toewerkt naar een veiligheidsplan. Je traint je vaardigheden in het communiceren over veiligheid en in het stellen van bodemeisen in complexe gezinssystemen.
€ 995
05 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-40
Trauma en systeemtherapie: een ingewikkelde, maar noodzakelijke combinatie
€ 1740
05 Nov
Nov
09:30

Stichting EFT

Physical course - series
WTC Utrect
24-32
Deze training omvat 4 dagen waarin het gehele EFT-model wordt doorlopen. De theoretische onderbouwing van het model, de hechtingstheorie, wordt uitgebreid behandeld en zal in alle onderdelen van de training aan bod komen.
€ 1045
Company Logo
09 Nov
Nov
00:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Hilversum
10.5-57
Deze specialistische opleiding is bedoeld voor hulpverleners die zich de methodiek Een Taal Erbij echt eigen willen maken.
€ 1480
09 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-24
Leer hoe je ouders en kinderen met deze methode (weer) op een positieve manier met elkaar in verbinding brengt.
€ 1295
10 Nov
Nov
00:00

PAO Psychologie

Physical course - series
Social impact factory - Utrecht
14.5-15
Een traumatiserende gebeurtenis, zoals (seksueel- en/of huiselijk) geweld, raakt mensen. Een trauma heeft niet alleen veel impact op de cliënt, maar ook op het cliëntsysteem en het hulpverleningssysteem. Het doet daarmee een groot (emotioneel) appèl op jou als hulpverlener. Hiermee adequaat omgaan vraagt niet alleen kennis en expertise, maar ook reflectie en een stevig fundament vanuit de organisatie.
€ 685
Company Logo
11 Nov
Nov
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Online
Je leert cognitief-emotionele gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen.
€ 2895
12 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-63
Tijdens deze cursus verdiep en verbreed je je vaardigheden op het gebied van relatietherapie met gedragstherapeutische, narratieve, puur systemische en emotiegerichte werkwijzen. Je combineert de ervaring die je al hebt met nieuwe inzichten uit de wetenschap en ontwikkelt zo je eigen visie op de ontwikkeling en organisatie van partnerrelaties.
€ 1740
12 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
12
kritisch begrijpen en beoordelen
De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. Dit dient toegespitst te zijn op de Relatie- en Gezinstherapie en vertaald te kunnen worden naar de klinische praktijk.
€ 415
13 Nov
Nov
00:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Soest
3-14
Deze workshop is bedoeld voor hulpverleners die in een therapeutische of begeleidende setting in de zorg werken en biedt basiskennis om met de methodiek Een Taal Erbij te gaan werken.
€ 395
13 Nov
Nov
10:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
40
In deze cursus leer je hoe je met narratieve therapie paren, gezinnen en andere systemen helpt om samen de verhalen van hun voorkeur te construeren.
€ 1740
map icon