3e Nationaal TAVI-Symposium 2024

TAVI, the day after!
TAVIbehandelinghart- en vaatziektenkwetsbare patiënten

Het Nationaal TAVI-symposium is met name ontstaan vanuit de zorgprofessionals zelf, die zorg dragen voor de (vaak) oudere patiënten die een Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) ondergaan. Dit betreft alle zorgverleners in het gehele TAVI-traject, van verwijzing tot aan behandeling en ontslag.

19 sep. 2024
09:00 - 16:00
On request
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

On request

Date and Location

19 sep. 2024
09:00
16:00
Leidseweg 90, 3531BG, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

TAVI, the day after!

Het Nationaal TAVI-symposium is met name ontstaan vanuit de zorgprofessionals zelf, die zorg dragen voor de (vaak) oudere patiënten die een Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) ondergaan. Dit betreft alle zorgverleners in het gehele TAVI-traject, van verwijzing tot aan behandeling en ontslag.


Het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor deze behandeling/ingreep blijft jaarlijks toenemen. Door de steeds ouder wordende populatie en het feit dat inmiddels ook patiënten met een gemiddeld en laag operatierisico in aanmerking komen voor TAVI, stijgt het aantal TAVI’s in de Nederlandse Hartcentra.


Het blijft een kwetsbare patiëntenpopulatie, met veelal meerdere comorbiditeiten naast de aandoening Aortaklepstenose. Dit maakt de zorg rondom een TAVI intensief, waarbij kennis van de aandoening aortaklepstenose zelf, maar zeker ook kennis over bijkomende factoren als cognitieve en functionele status en kennis van complicaties gerelateerd aan TAVI van groot belang zijn.


Om op deze bovenstaande vraag en ontwikkeling aan te kunnen sluiten bieden wij als congrescommissie bovenstaand symposium aan om kennis en ervaring op te doen maar ook uitwisseling vanuit de klinische dagelijkse praktijk mogelijk te maken. Het is een gevarieerd programma gevuld met wetenschappelijke en educatieve lezingen in plenaire en parallelle sessies. U vindt de details onder het tabblad "programma", aanvullingen daarop worden komende tijd toegevoegd.


Wij nodigen u van harte uit om u in te schrijven voor dit symposium en zien u heel graag op donderdag 19 september 2024.


We wensen iedereen een succesvol en leerzaam symposium toe.

Hartelijke groet,

namens de congrescommissie

Marja Holierook, Amsterdam UMC

Marjo de Ronde-Tillmans, Erasmus MC

Franz Hanenburg, UMCG

Ineke Cruining-Krijnen, UMCG

Ineke Wijtsma, MCL

Iris Gobielje, OLVG

Roijé Congressen

info@roijecongressen.com
3300941
575, Herengracht, Amsterdam, 1017CD