Bijscholing LVAK Themadagen

kindermishandelinghuiselijk geweldwet meldcodeaandachtsfunctionarissengeweldmishandeling

De vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) stelt zich primair ten doel om de uitvoerende aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die werken met met verplichte Wet Meldcode, binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn meer dan 2000 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

10 jun. 2024
Free
6 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Date and Location

10 jun. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
11 jun. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
25 sep. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
30 sep. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
07 okt. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
08 okt. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
16 okt. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht
06 nov. 2024
09:30
16:30
Koningsbergerstraat 9, 3531AJ, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
12 Jun 2023
11 Jun 2024
6 Points
ABAN
Arts
12 Jun 2023
11 Jun 2024
6 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Jun 2023
11 Jun 2024
6 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Jun 2023
11 Jun 2024
6 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Jun 2023
11 Jun 2024
6 Points
ABAN

Skills

Samenwerken 50 %
Communicatie 50 %
Description

De vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) stelt zich primair ten doel om de uitvoerende aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die werken met met verplichte Wet Meldcode,  binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Er zijn meer dan 2000 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

Leden volgen een verplicht (inbegrepen bij het lidmaatschap) een bijscholingsdag per jaar. Ze kunnen kiezen uit Basisdagen (voor nieuwe leden), themadagen of Expertdagen niveau 1, 2, 3 of masterclass (voor leden langer dan twee jaar lid).

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld

De vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling
secretariaat@lvak.nl
0630340386
3, Burijnstraat, Alkmaar, 1825JM