Opleiding Scen-arts 2024

medische praktijkScenartseuthanasiehulp bij zelfdodingsteun

Heeft u wel eens een SCEN-arts geraadpleegd? Dan weet u waarom het zo belangrijk is dat er deskundige, ervaren en onafhankelijke collega’s zijn die met u meekijken bij een euthanasieverzoek. Die uw vragen op dit gebied beantwoorden en die u behoeden voor een blinde vlek. Wilt u ook graag dergelijke ondersteuning bieden? Dan bent u van harte uitgenodigd om SCEN-arts te worden.

26 nov. 2024
09:00 - 17:00
Free
18 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Free

Date and Location

26 nov. 2024
09:00
17 jun. 2025
17:00
Mercatorlaan 1200, 3528BL, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
18 Points
ABAN
Arts
18 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
18 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
18 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
18 Points
ABAN
Description

Programma opleidingsdag 1

09.30  Welkom en introductie

09.45  Voorstelronde; eigen ervaringen met consulentschap en euthanasie

  1. Inleiding; euthanasie en zorgvuldigheidseisen, cijfers, taken en functies SCEN-arts
  2. Pauze

11.30  Inleiding consultatie

12.45  Lunch

13.30  Wilsbekwaamheid

13.45  Ondraaglijkheid van het lijden

14.00  Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

14.30 Expertisecentrum Euthanasie

15.15  Pauze

15.30  Palliatieve sedatie vs. euthanasie

16.00  Consultatieverslag

16.45  Afsluiting; Instructie opdracht dag 2 en evaluatie

17.00  Einde


Programma opleidingsdag 2

09.30  Welkom

09.40 Consultatieverslagen

10.40  Ondraaglijk lijden

11.10  Pauze

11.25  Stapeling ouderdomsaandoeningen

12.10  De minder communicatieve patiënt

12.40  Lunch

13.25  Schriftelijk euthanasieverzoek

13.40  Euthanasie en dementie

14.40  Euthanasie en coma / verlaagd bewustzijn

15.10  Pauze

15.25  Euthanasie en psychiatrie

16.15  Van arts tot SCEN-arts

16.30  Afsluiting; wat is blijven liggen, afspraken dag 3 en evaluatie

17.00  Einde


Programma opleidingsdag 3

9.30    Welkom

9.40    Ervaringen afgelopen half jaar

10.30  Pauze

10.45 Ervaringen afgelopen half jaar vervolg

11.30  Voltooid leven

12.30  Pauze

13.15  Regionale Toetscommissie Euthanasie

14.45 Pauze

15.00  Eigen opinie vs werk als SCEN-arts

15.45  Lastige dilemma’s

16.30  Afsluiting; wat is blijven liggen en evaluatie

17.00  Einde

KNMG, afd. SCEN

scen@fed.knmg.nl
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL