This course is expired

Motiverende gespreksvoering bij jongeren

motiverende gespreksvoeringmotivatiejongerenmotiverende gesprekstechnieken

Wil jij effectieve gesprekstechnieken leren om beter om te gaan met weerstand of ontbrekende motivatie voor gedragsverandering? Dan is deze training misschien wat voor jou.

395
In Request
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 395

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Gezinshuisouder
Accreditation in request
Registerpl
GGZ-agogen
Accreditation in request
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
SKJ, Registerpl

Speakers

dhr. Hans Zwaal

Docent
'Wat motiverende gespreksvoering mij vooral brengt is dat bijdragen aan gedragsverandering leuk wordt. Het harde werken is voorbij. Je leert aansluiten bij waar de cliënt is. Reflecteert en geeft woorden aan wat de cliënt ervaart. Onderzoekt de motieven om te veranderen door de juiste vragen te stellen. Hierdoor geeft de client zijn eigen antwoorden en redenen om te veranderen.'
Description

Motiverende gespreksvoering is ontstaan in de verslavingszorg en wordt steeds vaker ingezet bij gespreksvoering waarbij er sprake is van weerstand voor gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering is echt een ambacht. Het vraagt tijd om de technieken eigen te maken. Tijdens deze training leer je om te blijven reflecteren op je gespreksvoering. Dit met als doel om te voorkomen dat je de aansluiting bij de cliënt mist, ook als het lastig wordt. Bij het reflecteren is het belangrijk om te ervaren wat weerstand met je doet, zodat je vervolgens op zoek kunt gaan naar de eigen motivatie van de cliënt. Door vragen te stellen (zonder oordeel) ga je onderzoeken wat de eigen behoeftes van de cliënt zijn.


De module gaat van start met een aantal online opdrachten. Je start online met de belangrijkste theorie over motiverende gespreksvoering. Vervolgens ga je samen in de les de theorie herkennen en oefenen met de fasen en de attitude die daarbij passend is. Door de inbreng van je eigencasuïstiek, is deze training praktijkgericht.


Inhoud van de module

  • Herkennen en oefenen van de fasen:
  • Bouwen aan de motivatie om te veranderen;
  • Oefenen met Open vragen stellen, Reflecteren, Bevestigen, Samenvatten en verandertaal uitlokken (Informeren & adviseren)
  • De betrokkenheid bij verandering versterken;
  • Laveren tussen voorschrijven en laten zwemmen, Recapituleren (opnieuw samenvatten)
  • Samen tot een veranderplan komen op basis van gezamenlijke besluitvorming en onderhandeling


RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD