Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

cognitief gedragstherapeutisch werkergedragstherapiegedrag

In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker leer je gedragstherapeutische interventies te verrichten. Cognitieve gedragstherapie (CGt) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment.

27 aug. 2024
10:00 - 17:00
1695 - 1750
30-100 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Variable € 1695 - 1750
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

27 aug. 2024
10:00
15 okt. 2024
17:00
Online

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
100 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
100 Points
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
48 Points
VGCt
Gedragstherapeut
48 Points
VGCt
Gezinshuisouder
100 Points
Registerpl

Goals

Aan het eind van deze opleiding:

kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
kan de cursist betekenisanalyses en functieanalyses ontwerpen;
kan de cursist interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse;
kan de cursist de kenmerken van de verschillende angstklachten en stemmingsstoornissen beschrijven;
kan de cursist de theorie en technieken benoemen die nodig zijn om in ieder geval problemen die horen bij angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen;
kan de cursist registratieopdrachten en observatiemethoden inzetten, zowel ten behoeve van probleemselectie, de probleemanalyse, als ten behoeve van het evalueren van interventies;
kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.
Description

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken uit de

huidige praktijk van de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg.


Naast angststoornissen wordt Cognitieve Gedragstherapie gebruikt bij stoornissen zoals psychosen, depressies, eetproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Veel hbo-geschoolden in de zorg passen gedragstherapeutische procedures toe. In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker van Forta Opleidingen leer je diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten.


Na afloop van de cursus beschik je over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Je bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie). Je bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren.

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB