Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie

psychische problemenmigrantenvluchtelingenmigrantvluchteling

In deze tweede editie van het online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen staat omgaan met culturele diversiteit en risicofactoren centraal.

20th May 2021
09:00 - 17:00
295
Points
Online
Congres
Physical course - single
Prices
Regular € 295
Date and Location
20 May 2021
09:00
17:00
Online
Professions
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date on request
LV POH-GGZ
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)
Date on request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch psycholoog (klinische psychologie)
Date on request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date on request
FGzPt
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) | Praktijkondersteuner - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date on request
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) | praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date on request
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts | Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date on request
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date on request
Registerpl
Cliëntondersteuners
Date on request
Registerpl
Gezinshuisouders
Date on request
Registerpl
GGZ-agogen
Date on request
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date on request
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date on request
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date on request
Registerpl
Mantelzorgmakelaars
Date on request
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date on request
Registerpl
Sociaal Agogen
Date on request
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverleners
Date on request
Registerpl
Sociaal Werkers
Date on request
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date on request
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
NIPK&J/NVO
Vaktherapeut | Beeldende therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Danstherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Dramatherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Muziektherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Psychomotorische therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Psychomotorische kindertherapie
Date on request
Reg Vakth
Verpleegkundigen
Date on request
KVR
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR
Verpleegkundigen | Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
Date on request
VSR
Verpleegkundigen | Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
Date on request
VSR
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR
Verpleegkundigen | Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
Date on request
VSR
Psychotherapeuten
Date on request
FGzPt
Description

In deze tweede editie van het online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen staat omgaan met culturele diversiteit en risicofactoren centraal.

De prevalentie van psychische stoornissen of problematiek bij mensen met een migratieachtergrond ligt in het algemeen hoger dan bij mensen zonder deze achtergrond. Daarbij verkeren vluchtelingen en asielzoekers vaak in een extra risicovolle situatie als gevolg van mogelijke traumatisering voor, tijdens en na de vlucht. Ook factoren als bestaansonzekerheid en onzekerheid over het lot van familieleden, ongunstige leefomstandigheden (zoals langdurige procedures en stressvol verblijf in AZC’s) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van psychopathologie. De methoden die gebruikt worden in de behandeling en begeleiding zijn echter veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Kennis van culturele diversiteit is echter van groot belang in het slagen van interventies en behandelingen.


Welke evidence is beschikbaar over signalering, diagnostiek en behandeling? Wat verstaan we onder therapietrouw en hoe hier adequaat mee om te gaan? Wat is het belang van cultuursensitief handelen en hoe gaat dit concreet in z'n werk? Wat weten we van delictgedrag in de niet westerse doelgroep en wat impliceert dit voor de praktijk? Hoe om te gaan met geweld en andere risicofactoren? En op het domein van verslaving, hoe om te gaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en vluchtelingen?


Deze en andere, aanverwante vragen komen aan bod tijdens de tweede editie van it online congres. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant programma.

Euregionaal Congresburo
Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.
info@congresburo.com
0432057962
2, De Mandel, A, Maastricht, 6227CS