Post-hbo opleiding ggz-agoog

ggz-agoogcoachen

In deze opleiding maak je je de herstelbenadering eigen en leer je anderen coachen bij die manier van werken. Je leert feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen herkennen, met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen. Met deze opleiding op zak kun je je inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog.

29th Nov 2021
5100
0-991 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 5100
Includes : digitale literatuur en e-learning
Excludes : boeken en blokkendoos (circa € 480)

Date and Location

29 Nov 2021
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
13 Dec 2021
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
14 Dec 2021
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
10 Jan 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
24 Jan 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
31 Jan 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
07 Feb 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
14 Feb 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
07 Mar 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
21 Mar 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
11 Apr 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
16 May 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
23 May 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
23 Jun 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
27 Jun 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
04 Jul 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
05 Sep 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
19 Sep 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
03 Oct 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date on request
V&VN
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
991 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
991 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
991 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
991 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
991 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
991 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
991 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
991 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
991 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
991 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
991 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
991 Points
Registerpl
Verpleegkundige
Date on request
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date on request
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date on request
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date on request
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date on request
V&VN
Description

De ggz-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de NVMW als de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog.


Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) heeft de post-hbo opleiding ggz-agoog van de RINO Groep als erkende nascholing gekwalificeerd voor inschrijving in het beroepsregister GGZ-agoog. Professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie kunnen instromen in deze opleiding. Na het behalen van de opleiding kun je je registreren in het beroepsregister ggz-agoog.


Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes.


In het eerste blok van deze opleiding (Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek) wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS