This course is expired

Werkstress, burnout en overspanning

oplossingsgericht coachen
werkstressburn-outburn-outklachtenoverspanningoverspannenoverspannenheid

Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose.

2nd Nov 2021
09:30 - 16:30
905
22-36 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 905

Date and Location

02 Nov 2021
09:30
14 Dec 2021
16:30
Amsterdam Amsterdam Leidseplein, 5

Professions

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
34 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
34 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
34 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
34 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
34 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
34 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
34 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
34 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
34 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
34 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
34 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
34 Points
Registerpl
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
22 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
22 Points
NIP
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date unknown
36 Points
Reg Vakth
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
22 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
22 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date unknown
22 Points
NIP
Beroepscoach
Date unknown
24 Points
NOBCO
Verpleegkundige
Date unknown
24 Points
KVR
Description

In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal. Aan bod komen praktijkgerichte methoden om werkstress effectief aan te pakken, evenals verschillende risicofactoren en signalen, de kracht van oplossingsgericht werken en de samenwerking met leidinggevenden en de Arbodienst bij werkherstel.


RINO Amsterdam

info@rino.nl
0206250803
5, Leidseplein, Amsterdam, 1017PR