This course is expired

Basistraining Leefstijlcoaching

leefstijlleefstijlcoachingcoachinggezonde leefstijl

n deze basistraining krijg je vanuit jarenlange ervaring in leefstijlcoaching een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee.

595
11.5-12 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 595
Includes : Koffie, thee, lunch en werkmaterialen

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
11.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
11.5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
11.5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
11.5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
11.5 Points
Registerpl

Goals

Deelnemers kunnen goed uitleggen wat het doel van leefstijlcoaching is en hoe het ingezet kan worden;
Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen leefstijl en zijn gemotiveerd om een voorbeeld te zijn als het gaat om goed voor jezelf zorgen en blijven leren;
Deelnemers kunnen snel tot de kern komen bij een zorgvrager/medewerker en zijn motivatie versterken;
Deelnemers kunnen adviezen over leefstijl geven, die het voor een zorgvrager/medewerker eenvoudiger maken om zijn gewoontes te verbeteren.
Deelnemers beseffen in welke mate ze zaken invullen voor een ander (dan wel echt luisteren en verhelderen wat de ander bedoelt);
Deelnemers kunnen een (vervolg)gesprek effectief starten, met aandacht voor inhoud én relatie;
Deelnemers kunnen de ander helpen om concrete verbeterstappen te vinden en te gaan uitvoeren;
Deelnemers hebben hun groei mindset versterkt en/of meer plezier in hun gesprekken gekregen;
Deelnemers kunnen beschrijven hoe ze leefstijlcoaching in hun eigen werk willen integreren en wat daarvoor nodig zou zijn.
Description

Leefstijlcoaching: er wordt steeds meer over gepraat en het krijgt steeds meer een plek in zorg en welzijn. Dat is niet vreemd: mensen vinden het lastig om keuzes te maken in een omgeving waar alles ‘teveel’ is. Ze ontwikkelen gewoontes waar ze zelf niet achter staan en voelen onrust, maar vinden het ook lastig om hun gedrag te veranderen. Of überhaupt te weten wat ze willen met hun dag. Bij dit soort dingen ondersteun je met behulp van leefstijlcoaching.

In deze basistraining krijg je vanuit jarenlange ervaring in leefstijlcoaching een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. Wil je na de basistraining ermee verder, dan kun je doorstromen naar onze post-hbo registeropleiding tot Leefstijlcoach Zorg & Welzijn. Deze is er speciaal voor professionals uit zorg en welzijn.

De training is bedoeld voor professionals die beroepshalve gesprekken voeren waarbij een ander gemotiveerd en gestimuleerd moet worden om gezonde gewoontes te ontwikkelen (en vol te houden). In de zorg zijn dit bijvoorbeeld verpleegkundigen, physician assistants, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Bij gemeentes kun je denken aan onder meer consulenten bij de WMO, Werk & Inkomen of in een wijkteam. Binnen organisaties kan het bijvoorbeeld gaan om professionals op het gebied van HRM en arbo.

Visiom Academie

info@visiom.nl
0337850591
10, Barchman Wuytierslaan, Amersfoort, 3818LH