Basiscursus Contextuele Therapie - Poppetjes als taal

poppetjesvisueelsamenwerkingaspectenuniverseelrelatie

De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal. Het spelmateriaal bestaat uit poppetjes, die door het visuele en universele aspect ervan de cliënten en hun emoties veel directer kunnen bereiken. Poppetjes symboliseren immers in elke cultuur mensen en hun gevoelens. De samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van de gezinscontext en geschiedenis, door middel van poppetjes, creëert een veiligheid waarin er makkelijker bij ervaringen en emoties kan worden gekomen.

30th Oct 2023
09:00 - 17:00
495
14-34 Points
Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 495
Includes : koffie/thee en digitale reader.
Excludes : boeken en maaltijden.

Date and Location

30 Oct 2023
09:00
13 Nov 2023
17:00
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
34 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
34 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
34 Points
Registerpl
GGZ-agogen
34 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
34 Points
Registerpl
Description

De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal. Het spelmateriaal bestaat uit poppetjes, die door het visuele en universele aspect ervan de cliënten en hun emoties veel directer kunnen bereiken. Poppetjes symboliseren immers in elke cultuur mensen en hun gevoelens. De samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van de gezinscontext en geschiedenis, door middel van poppetjes, creëert een veiligheid waarin er makkelijker bij ervaringen en emoties kan worden gekomen.

Bovendien wordt de taal die deze poppetjes spreken, gevoed door een theoretisch kader, de contextuele therapie. Binnen de systeemtherapie bestaan er meerdere theoretische stromingen, waarvan de contextuele therapie er één is. Met name deze therapievorm richt zich nadrukkelijk op existentiële relaties en het aspect van intrinsieke rechtvaardigheid daarbinnen. Die intrinsieke rechtvaardigheid wordt bepaald door de balans van geven en ontvangen binnen die relaties en ook over generaties heen. Kernbegrip is, naast geven en ontvangen, loyaliteit.

Binnen de basiscursus wordt de contextuele therapie en zijn kernbegrippen vooral vertaald in het direct praktisch toepassen ervan in gezins-/ familie opstellingen met poppetjes. Het oefenen staat centraal, waarbij er telkens middels feedback aanvullend theorie kan worden uitgelegd en opnieuw wordt uitgewerkt in een opstelling met poppetjes. Cursisten zijn daardoor snel in staat om het gebruik van poppetjes in de spreekkamer of bij cliënten thuis toe te passen.

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB