Post HBO opleiding Systeem therapeutisch werker (STW)

STWsysteem therapeutisch werkerpost HBOgedragstherapie

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie.

8th Sep 2021
09:30 - 16:45
4200
100-210 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 4200

Date and Location

08 Sep 2021
09:30
25 May 2022
16:45
Arnhem Geniet in de Weerd
Arnhem
Weerdjesstraat, 168

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
210 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
210 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
210 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
210 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
210 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
210 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
210 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
210 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
210 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
210 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
210 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
210 Points
Registerpl
Systeemtherapeut
21 Feb 2020
21 Feb 2025
100 Points
NVRG
Description

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid en veerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.


King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE