This course is expired

Functionele Bewegingsstoornissen

Functionele bewegingsstoornissenConversiestoornispsychische stoornisverlamminghypnosekatalepsie-inductiefunctionele stoornis

In deze tweedaagse cursus leer je meer over de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen door middel van hypnose, katalepsie-inductie en shaping-technieken aan de hand van het recent verschenen protocol voor conversiestoornissen (functioneel- neurologische-symptoomstoornis).

575
11-39 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 575
Includes : Overzicht van de toepassing van hypnose en katalepsie bij de conversiestoornis. Gepubliceerd in Dth nummer 3 2015

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
12 Points
V&VN
Physician Assistant
Date unknown
12 Points
NVvP-psych
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
39 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
39 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
39 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
39 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
39 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
39 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
39 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
39 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
39 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
39 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
39 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
39 Points
Registerpl
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
13 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
13 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
13 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
13 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date unknown
13 Points
NIP
Psychiater
Date unknown
12 Points
NVvP-psych
Verpleegkundige
Date unknown
12 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Psychotherapeut
Date unknown
15 Points
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
04 Mar 2021
03 Mar 2022
VSR - 11 Points, V&VN - 12 Points - null Points, V&VN - 12 Points
Description

In deze tweedaagse cursus leer je meer over de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen door middel van hypnose, katalepsie-inductie en shaping-technieken aan de hand van het recent verschenen protocol voor conversiestoornissen (functioneel- neurologische-symptoomstoornis).


Inhoud

De conversiestoornis (functioneel-neurologische-symptoomstoornis) is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit soort klachten worden vaak als lastig en moeilijk beschouwd. Hulpverleners weten zich meestal geen raad met deze patiëntenpopulatie. In deze cursus staan verschillende technieken centraal die ondersteund worden door het tonen van dvd-fragmenten en demonstraties.


Doelstelling

Na afloop ben je in staat om een functionele stoornis sneller te diagnosticeren en ben je op de hoogte van de juiste behandeltechnieken bij functionele stoornissen.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ