Professions
Companies
count-province
208 Results
Sociaal Agoog

Populair

course image
€ 695 Utrecht 14-03-2024

Psychosociale gevolgen van kanker in het gezin

course image
€ 425 Online 12-09-2024

Kinderwens, Zwangerschap en Verlies

course image
€ 535 Utrecht 19-03-2024

Psychofarmacologie bij ouderen

Uitgelicht

course image
€ 395 NH Hotel 09-04-2024

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

course image
€ 1650 Online 11-10-2024

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

course image
€ 210 - 235 Utrecht 25-06-2024

Suïcidepreventietraining gatekeeper

Onze selectie

course image
€ 375 Online 03-06-2024

Werken met Positieve Gezondheid

course image
€ 190

Online training: Wet zorg en dwang

Course banner
28 Feb
Feb
09:00
€ 945

Medilex BV

Physical course - single
La Vie meeting center utrecht
12-15
Tweedaagse cursus
Emoties hebben een belangrijke functie: ze zijn in de basis onze raadgever, ze signaleren en vertellen wat belangrijk voor ons is en hoe te handelen in verschillende situaties. Maar wat als een kind een hoge gevoeligheid voor emoties heeft, snel van streek is of extreem boos kan worden?
Course banner
€ 945
Company Logo
Course banner
29 Feb
Feb
10:00
€ 275

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Physical course - single
Pullman Cocagne Eindhoven
Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen. Behandeling voor narcisme is vaak moeilijk omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak geen hulp zoeken omdat ze hun problemen niet inzien of ontkennen. Als ze wel hulp zoeken, kan de behandeling gericht zijn op het versterken van de empathie van de patiënt, het aanpakken van onderliggende problemen en het verminderen van het gevoel van superioriteit. Het is belangrijk om te vermelden dat behandeling voor narcisme langdurig en uitdagend kan zijn. Het is vaak een proces van trial-and-error om de beste aanpak te vinden voor elke individuele patiënt.
Course banner
€ 275
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

Bureau de Mat Training & Opleiding BV

Physical course - series
Welthuis
19-24.5
De training interactievaardigheden stelt artsen en verpleegkundig specialisten andere zorgprofessionals in staat zicht te krijgen op samenwerking die bemoeilijkt wordt door kwetsbaarheid voor psychose, verslaving, autisme, persoonlijkheidsproblematiek of andere situaties en relaties waarin samenwerking met de ander niet vanzelfsprekend is en vaardigheden te ontwikkelen om die samenwerking te bevorderen.
On request
01 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Zoals: depressie, psychose, delier en persoonlijkheidsstoornissen
Als professional krijg je steeds vaker te maken met complexe, psychiatrische aandoeningen bij ouderen. In deze interactieve cursus maak je kennis met de basisbegrippen uit de psychiatrie (DSM-5) en de meest voorkomende aandoeningen. Je oefent met praktijkgerichte voorbeelden, filmmateriaal en eigen ervaringen.
€ 785
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-75
Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Deze post-HBO module bestaat uit een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek. Er wordt stapsgewijs gewerkt met plenaire theoretische inleidingen, besprekingen van praktijksituaties, rollenspelen en huiswerkopdrachten.
€ 1950
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Nijmegen
3-14
In deze tweedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de hechtingsstijlen.
€ 425 - 450
01 Mar
Mar
10:00

Psychodidact

Physical course - single
Psychodidact
30-60
Tijdens deze vijfdaagse training staan we stil bij de oorsprong van ACT, doorlopen we de zes zuilen die deel uitmaken van de methode én brengen we de ACT hexaflex en het ACT kwadrant samen in een matrix. Zo ontstaat een helder werkmodel. Om dit model in de spieren te krijgen gaan we aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen. Het motto is: eerst zelf ondergaan wat je later met jongeren, jongvolwassenen of volwassenen gaat doorlopen, zodat je niet alleen weet hoe het werkt voor cliënten, maar ook zelf ervaart wat het effect is.
€ 850
Company Logo
01 Mar
Mar
10:00

SeeTrue Mindfulness

Physical course - single
Den Bosch
28-85.5
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk. Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!
€ 890 - 1040
Company Logo
02 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12-30
Hoe werk je oplossingsgericht met ouderen? Leer hoe je rekening houdt met comorbiditeit en verschillen tussen ouderen bij deze manier van vraaggerichte hulpverlening. Ontdek hoe je ze uitnodigt om zelf doelen en oplossingen te formuleren en ze te begeleiden bij het realiseren ervan. Zo kom je tot oplossingen die echt haalbaar zijn en werken, omdat iemand ze zelf heeft bedacht en vaak eerder al met succes heeft toegepast.
€ 515
Company Logo