Professions
Companies
15 Results
Schematherapeut
28 Oct
Oct
00:00

Schematherapie in Bedrijf

Physical course - series
Amsterdam
25-50
Na deze training kunt u het diagnostische proces binnen schematherapie vorm geven. U kunt een casusconceptualisatie maken en bespreken. U kent de doelen van de behandeling en weet deze te vertalen in een individueel behandelplan.
€ 995
Company Logo
28 Oct
Oct
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Eindhoven
De cursus bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor een verdieping van de theoretische achtergrond van het schematherapeutisch model, het verbreden van vaardigheden in schematherapeutische interventies en het leren hanteren van de therapeutische relatie.
€ 895
01 Nov
Nov
09:45

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Den Bosch
23-25
In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling.
€ 895
03 Nov
Nov
09:30

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - series
Utrecht
8-38
In deze training zal de nadruk liggen op EMDR bij ernstige, meervoudige traumatisering, complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en brede toepassingsmogelijkheden.
€ 950
Company Logo
12 Nov
Nov
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
19-25
Schematherapie is inmiddels een bekende behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. De eerste onderzoekresultaten laten zien dat deze therapie effectief is en goed toegankelijk voor behandelaren en patiënten. Er is een groeiende belangstelling voor schematherapie. Psy-zo! biedt daarom meerdere keren per jaar de basiscursus schematherapie aan.
€ 995
Company Logo
17 Nov
Nov
09:30

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - single
Utrecht
6-8
n deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd.
€ 215
Company Logo
19 Nov
Nov
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
6
De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het versterken van de Gezonde Volwassene van de cliënt
€ 345
25 Nov
Nov
00:00

Schematherapie in Bedrijf

Physical course - series
Amsterdam
25-50
Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.
€ 1050
Company Logo
26 Nov
Nov
09:30

EMDR zuid

Physical course - single
Crowne Plaza
In deze workshop wordt het combineren van schematherapie en EMDR aangevlogen vanuit de schematheorie.
On request
Company Logo
22 Dec
Dec
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
6
De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het inzetten van stoelentechnieken in het schematherapeutisch proces. Door middel van demonstraties door de docenten en door oefenen tijdens deze interactieve cursus wordt deze experiëntiële techniek verder aangescherpt.
€ 320
07 Jan
Jan
09:30

King Nascholing

Physical course - series
BCN Arena Amsterdam
25-67
Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze vervolgcursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen.
€ 850
19 Jan
Jan
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
25-46
In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.V
€ 1010
28 Jan
Jan
00:00

PAO Psychologie

Physical course - series
Online
0-62
De behandeling met Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het herkennen en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een cesuur aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de Gezonde Volwassene’.
€ 1795
Company Logo
11 Feb
Feb
09:30

PAO Psychologie

Physical course - single
La Vie, Utrecht
0-8
Het doel van deze nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.
€ 475
Company Logo
08 Mar
Mar
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
25-26
De deelnemers leren in de vervolgcursus nog meer met het schema- en modimodel te werken bij cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek. Leren vanuit dit model verschillende interventies toe te passen, waarbij de therapeutische relatie een steeds terugkerend onderwerp is.
€ 1195
Company Logo
map icon