Professions
Companies
24 Results
Schematherapeut
25 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
5-6.5
In deze cursus leer je hoe je trauma’s behandelt binnen een persoonlijkheidsstoornissen behandeling en oefen je met werkwijzen die hun nut in de praktijk hebben bewezen.
€ 320
01 Sep
Sep
09:30

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - series
Utrecht
8-38
In deze training zal de nadruk liggen op EMDR bij ernstige, meervoudige traumatisering, complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en brede toepassingsmogelijkheden.
€ 950
Company Logo
03 Sep
Sep
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Rotterdam
100
De vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit 100 contacturen en omvat verschillende behandelvormen en -methoden. Deze opleiding vormt een fundamentele aanvulling en verdieping op de basismethoden en -technieken die zijn geleerd in de basisopleiding cognitieve gedragstherapie.
€ 3400
07 Sep
Sep
09:30

Arnoldi opleidingen

Physical course - series
Conferentieoord de Poort
25-31
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met het model van schematherapie.
€ 1095
Company Logo
09 Sep
Sep
00:00

Schematherapie in Bedrijf

Physical course - series
Amsterdam
25-50
Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.
€ 1050
Company Logo
10 Sep
Sep
09:00

Splinter

Physical course - series
Den Haag
50-56
In deze schematherapie opleiding leer je hoe je hier samen met je cliënt aan kan werken; op een manier waarbij je cliënt niet alleen anders gaat denken, maar ook wezenlijk anders gaat voelen en ander gedrag gaat toepassen.
€ 1695
Company Logo
11 Sep
Sep
09:30

EMDR zuid

Physical course - single
Flint Theater
De dag is gegarandeerd live en we verheugen ons enorm op om elkaar weer te treffen op deze gezamenlijke professionaliseringsdag.
On request
Company Logo
16 Sep
Sep
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
24-50
De vervolgopleiding schematherapie is voor degenen die al een basisopleiding schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze opleiding ligt op verdere verdieping van de modusmodellen voor cluster B en C persoonlijkheidsstoornissen. De uitdagende cliën
€ 1010
18 Sep
Sep
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
Online
25-46
In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.V
€ 1010
23 Sep
Sep
00:00

De Viersprong

Physical course - series
Golden Tulip Keyser Breda
24-37.5
Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u.
€ 1095
24 Sep
Sep
09:30

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - single
Groningen
6-8
n deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd.
€ 215
Company Logo
02 Oct
Oct
09:30

King Nascholing

Physical course - series
WTC Utrecht
12
Competentiegericht supervisie geven aan schematherapie-supervisanten
€ 475
06 Oct
Oct
09:30

RINO Zuid

Physical course - single
Eindhoven
0-25
Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens in zijn jeugd schema’s vormt over de werkelijkheid. Een schema is een kennisstructuur, ontstaan in de (vroege) jeugd, die zich uit in bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten.
€ 950
06 Oct
Oct
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-25
Deze module gaat over de diagnostiek en behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen.
€ 950
07 Oct
Oct
00:00

Schematherapie in Bedrijf

Physical course - series
Amsterdam
25-50
Na deze training kunt u het diagnostische proces binnen schematherapie vorm geven. U kunt een casusconceptualisatie maken en bespreken. U kent de doelen van de behandeling en weet deze te vertalen in een individueel behandelplan.
€ 995
Company Logo
map icon