Professions
Companies
count-province
14 Results
Schematherapeut
29 Sep
Sep
09:00

Van Genderen Opleidingen BV

Physical course - series
Utrecht
Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten of volwassenen) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
€ 995
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-31
Dit is het vervolg op de basiscursus schematherapie. In deze cursus leer je deze therapie zelfstandig toe te passen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of hardnekkige depressieve of angstklachten. Je verdiept de vaardigheden uit de basiscursus en vult ze aan met nieuwe modellen en technieken.
€ 1095
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

PAO Psychologie

Physical course - single
La Vie, Utrecht
0-8
Het doel van deze nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.
€ 525
Company Logo
02 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-15
Mentaliseren van ouders vanuit IMH en schematherapie
Het krijgen van een kindje is een mooie maar ook stressvolle gebeurtenis voor ouders. En dit doet een groot beroep op hun mentaliserend vermogen. Terwijl deze 'gezonde volwassen modus' juist essentieel is in de periode dat de baby het meest afhankelijk is van de ouders. Tijdens deze cursus leer je specifieke interventies, hoe je ouders kunt helpen hun emoties te reguleren en zich bewust te worden van hun eigen processen en behoeften, en die van hun baby.
€ 625
Company Logo
05 Oct
Oct
09:30

De Viersprong

Physical course - series
BCN Rotterdam
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van gedragspatronen doorgrondt en helpt te veranderen. Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u.
€ 1150
06 Oct
Oct
09:45

Van Genderen Opleidingen BV

Physical course - series
vergadercentrum Vredenburg
In deze basiscursus komt de basis van de schematherapie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan schema’s, schema-modi, het hanteren van de therapeutische relatie met de toepassing hiervan binnen de therapie met adolescenten.
€ 995
Company Logo
06 Oct
Oct
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
6
De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het inzetten van stoelentechnieken in het schematherapeutisch proces.
€ 330
Company Logo
01 Nov
Nov
09:00

VGCt - vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie

Physical course - single
NH Koningshof
Tijdens het najaarscongres van 2023 staan we uitgebreid stil bij alles wat te maken heeft met waarheid. We zullen meer te weten komen over hoe waarheid, waarheidsvinding en beïnvloeding van waarheid een rol spelen in onderzoek en de klinische praktijk. In symposia en lezingen word je op de hoogte gebracht van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek, waarbij er aandacht besteedt is aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. En in actieve, praktijkgerichte workshops oefen je met deze theorie.
€ 335 - 680
Company Logo
01 Nov
Nov
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
24-37.5
De vervolgopleiding schematherapie is voor degenen die al een basisopleiding schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze opleiding ligt op verdere verdieping van de modusmodellen voor cluster B en C persoonlijkheidsstoornissen.
€ 1095
Company Logo
01 Nov
Nov
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
24-37.5
In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.
€ 1095
Company Logo
Course banner
02 Nov
Nov
09:00
€ 1045

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Zwolle
20-33
Schematherapie is inmiddels een bekende behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. De eerste onderzoekresultaten laten zien dat deze therapie effectief is en goed toegankelijk voor behandelaren en patiënten. Er is een groeiende belangstelling voor schematherapie. Psy-zo! biedt daarom meerdere keren per jaar de basiscursus schematherapie aan.
Course banner
€ 1045
Company Logo
01 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
6-22
Binnen (gezins)relaties heeft ieder individu zijn eigen schema’s en ontstaan er interactionele schema’s. Deze schema’s beïnvloeden elkaar vervolgens weer. Als therapeut is het waardevol wanneer je dit kunt herkennen, benoemen en gezinsgericht kunt behandelen. In deze cursus leer je de gezinsgerichte schematechnieken toepassen, zowel in systemische als in individuele therapie.
€ 560
Company Logo
22 Mar
Mar
09:30

King Nascholing

Physical course - single
BCN Arena Amsterdam
10.5-26
Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze vervolgcursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen.
€ 950
07 Mar
Mar
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Online
16-29
Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze cursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen.
€ 895
map icon