This course is expired

Summerschool Webinar Farmacogenetica

Bent u er al in thuis?
farmacogeneticafarmacogenetisch onderzoekDNAdna-profiel

In deze nascholing krijgt u van een gedreven persoon uitleg over het belang van farmacogenetica.

32
1 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 32

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
1 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
1 Points
NVvPO, Register Z, Register Z
Doktersassistent
Date unknown
1 Points
CADD
Physician Assistant
Date unknown
1 Points
ABC1
Huisarts
Date unknown
1 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Ambulancechauffeur
Date unknown
1 Points
Register Z
Dermatologie-assistent
Date unknown
1 Points
Register Z
Endoscopie-assistent
Date unknown
1 Points
Register Z
Researchprofessional
Date unknown
1 Points
Register Z
Verpleegkundige
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
1 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
1 Points
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
1 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Goals

Krijgt een beeld van de geschiedenis, de huidige stand van zaken en toekomst van farmacogenetisch onderzoek.
Weet wat farmacogenetica inhoudt en wat de beperkingen zijn.
Krijgt inzicht in de achtergronden van de bepalingen en de manier van rapporteren.
Weet waar hij/zij aanvullende informatie betreffende farmacogenetica kan vinden.
Weet op basis van welke indicaties hij/zij dit onderzoek kan aanvragen.
Weet waar adviezen te vinden zijn voor het aanpassen van doseringen op basis van farmacogenetische resultaten, en waar deze adviezen op gebaseerd zijn.
Description

U vraagt zich vast wel eens af waarom een geneesmiddel niet adequaat werkzaam is of juist veel bijwerkingen vertoont bij uw patiënt. Logischerwijs wordt vaak getracht om de dosering aan te passen. Met farmacogenetisch onderzoek kan het aanpassen van doseringen en de keuze van medicatie nog specifieker afgestemd worden op de individuele patiënt. Een veelbelovend praktijkvoorbeeld is het voorkomen van ernstige bijwerkingen van chemotherapie.


De combinatie van een DNA-profiel met een afwijkend of variërend gen en het gebruik van een specifiek geneesmiddel, zou in Nederland kunnen leiden tot de aanpassing van zo’n 200.000 recepten per jaar.

Leerpunt KOEL

secretariaat@leerpuntkoel.nl
0786193068
34, IJsselmeer, Zwijndrecht, 3332EX