This course is expired

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten en hun teams

samenwerkingcontact met patiëntpsychosesverslavingautismepersoonlijkheidsproblematiekomgang met cliënteninteractie met patiënt

De training interactievaardigheden stelt artsen en verpleegkundig specialisten andere zorgprofessionals in staat zicht te krijgen op samenwerking die bemoeilijkt wordt door kwetsbaarheid voor psychose, verslaving, autisme, persoonlijkheidsproblematiek of andere situaties en relaties waarin samenwerking met de ander niet vanzelfsprekend is en vaardigheden te ontwikkelen om die samenwerking te bevorderen.

01 mrt. 2024
On request
19-24.5 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

On request

Date and Location

01 mrt. 2024
09:30
26 apr. 2024
12:30
Frankrijklaan 4, 2711CX, Zoetermeer
02 apr. 2024
09:30
14 mei 2024
16:30
Dijkstraweg 6, 8801PG, Franeker
02 apr. 2024
13:30
21 mei 2024
16:30
Botterstraat 51, 1271XL, Huizen

Professions

Ambulancechauffeur
06 Feb 2024
05 Feb 2025
20 Points
Register Z
Anesthesioloog
06 Feb 2024
05 Feb 2025
19 Points
ABAN
Arts
06 Feb 2024
05 Feb 2025
19 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
06 Feb 2024
05 Feb 2025
19 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
06 Feb 2024
05 Feb 2025
19 Points
ABAN

Goals

In de training leer je het effect van je handelen te zien. Je onderzoekt welke vaardigheden het doel van de behandeling dichterbij brengen en welke verderaf. Aan de hand van je eigen leerdoel werk je

Description

Training Interactievaardigheden

De training interactievaardigheden stelt artsen en verpleegkundig specialisten andere zorgprofessionals in staat zicht te krijgen op samenwerking die bemoeilijkt wordt door kwetsbaarheid voor psychose, verslaving, autisme, persoonlijkheidsproblematiek of andere situaties en relaties waarin samenwerking met de ander niet vanzelfsprekend is en vaardigheden te ontwikkelen om die samenwerking te bevorderen.

In de training wordt gewerkt met een bijzondere methodiek: 'de Mat'. We verkennen interactieproblemen door ze 'op de Mat' te zetten. Hierdoor worden wederzijdse grenzen zichtbaar. Het herkennen van ieders grenzen is belangrijk bij het analyseren van samenwerking. Op de Mat kun je heel snel en eenvoudig duidelijk maken 'waar je staat', wat het gedrag van de ander oproept en omgekeerd en wat een en ander voor invloed heeft op de samenwerking.

Doel van de training

De training beoogt een gezonde en effectieve samenwerking tussen de behandelaar, de familie en de cliënt te bevorderen, ook waar deze samenwerking wordt bemoeilijkt door handicaps en beperkingen. Daadwerkelijke samenwerking verhoogt de slaagkans van de behandeling.

Leerdoelen

In de training leer je het effect van je handelen te zien. Je onderzoekt welke vaardigheden het doel van de behandeling dichterbij brengen en welke verderaf. Aan de hand van je eigen leerdoel werk je hier aan. De trainer begeleidt dit proces. Zo houdt de cursist zelf de regie en blijft ook zelf verantwoordelijk voor het resultaat.

Opzet van de training

De training van 7 dagdelen volgt de drie fasen van contact.

De ontmoeting: In deze fase wordt de basis voor samenwerking gelegd. We inventariseren omgangsproblemen in de eigen werkomgeving en we zetten ze ‘op de Mat’. Iedereen formuleert een eigen leerdoel (parallelproces met behandelplan), we oefenen met effectief luisteren en zenden en we gaan in op de beperkingen (kan niet’s) van de cliënten waarmee wordt gewerkt.

De actie en omgang: In deze fase onderzoeken we in hoeverre handicaps (kan niet) of verschillende doelstellingen (wil niet) een rol spelen bij het ontstaan van een probleem in de interactie en we kijken naar mogelijke prothetische rollen als sprake is van ‘kan niet’. Door problemen in de samenwerking te analyseren, krijg je zicht op welke interventies effectief en doelgericht zijn en welke niet en dit oefenen we op de Mat. Bovendien trainen we de vaardigheden die nodig zijn om schijnsamenwerking en vijandige interacties te onderkennen. Aparte aandacht is er voor zeer moeilijke situaties waarbij relaties of behandelingen vastlopen.

De afsluiting: In deze fase wordt aandacht geschonken aan het professioneel beëindigen van de werkrelatie.

Kenmerken van de training

  • Cursisten krijgen zicht op handicaps en protheses.

  • Cursisten krijgen inzicht in hun eigen mogelijkheden en beperkingen om samenwerking met de cliënt te vergroten en in mogelijkheden en beperkingen van de cliënt om samen te werken.

  • De effecten van machts- en invloedsstrategieën op de samenwerking worden zichtbaar en voelbaar.

  • De training maakt gebruik van praktische instrumenten die mensen blijven toepassen: De Mat, de Tas, Kan niet/Wil niet.

  • 75% van de tijd wordt besteed aan praktische oefeningen.

  • In de training staan de basale principes uit de coöperatietheorie centraal.

Doelgroepen

De training is bedoeld voor behandelaren die hun professionele en/of persoonlijke effectiviteit in werkrelaties willen verbeteren. Specifieke doelgebieden zijn: kwetsbaarheid voor psychose, autisme, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen en mensen met een sglvg-problematiek.

Bureau de Mat Training & Opleiding BV

info@demat.nl
1, Koelmalaan 350 -, .12, Alkmaar, 1812PS