HMIMS | Hospital major incident management and support

Do the most for the most
HMIMSmanagementmajor incidentgroot ongeval

Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.

22nd Sep 2022
07:45 - 17:25
975
6-11 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 975
Includes : lunch en versnaperingen
Discounts
€ 760
Online course

Date and Location

22 Sep 2022
07:45
11 Nov 2022
17:25
ALSG Tilburg Spoorlaan, 171
29 Sep 2022
07:45
17:25
ALSG Tilburg Spoorlaan, 171
11 Nov 2022
07:45
17:25
ALSG Tilburg Spoorlaan, 171
28 Dec 2022
07:45
17:25
ALSG Tilburg Spoorlaan, 171

Professions

Anesthesioloog
11 Points
ABAN
Arts
11 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
11 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
11 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
11 Points
ABAN
Description

Doelgroep

Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (BeleidsTeam, Operationeel Team, Beleidsadviseur Veiligheid - Integraal Crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen zijn de beoogde deelnemers van de HMIMS.


Om de beoogde bewustwordingsslag te kunnen maken wordt een combinatie van werkvormen toegepast:


Een individuele e-learning module ten behoeve van kennisontwikkeling over opgeschaalde zorg en het CCP.


Een cursusdag in een groep met de volgende onderdelen:

Een toelichting op de fasen van een crisis aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Een illustratie van en ervaring met een interactieve Table Top om aan de hand van een scenario te verkennen hoe opgeschaalde zorg in de praktijk werkt en hoe het CCP daarbij van waarde is.

Een illustratie van en ervaring met hoe het CCP real time, real resources, real functions kan worden geoefend met behulp van een oefensysteem.

Het bepalen van een persoonlijke actielijst om in de context van het eigen ziekenhuis beter voorbereid te raken op de eigen rol ten tijde van crises en rampen.ALSG

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig onderwijs voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.
info@alsg.nl
0135800211
171, Spoorlaan, Tilburg, 5038CB