This course is expired

Wat ons bindt...

Samenwerken door de lijnen heen
samenwerkensamenwerking

Maar wat bindt ons dan? Hoe versterken wij elkaar? Dat willen wij tijdens dit symposium met elkaar verkennen. U kunt een (inter)actief programma met muzikale en theatrale accenten verwachten! We hopen u op 5 juli a.s. fysiek te kunnen ontmoeten.

Free
In Request
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Co-creatie tussen onderzoek, onderwijs, opleiding en de zorgprofessionals in de praktijk staat hierbij centraal. Hiervoor zoeken wij continu de verbinding tussen onze afdeling en de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de regio én de medisch specialisten in het UMCG.


Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

​Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit: Postgraduate School of Medicine School of Nursing & Health Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking Wenckebach Skill Center UMCG Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie! Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.
paog@umcg.nl
0503611402
1, Hanzeplein, Groningen, 9713 GZ