“De arts als coach” najaar 2022

coachcoachenteamworkartscoachingwerkplezier

De patiënt wil steeds meer regie over zijn/haar behandeling en dit vraagt een andere benadering vanuit ons al zorgverlener. Wij zouden meer een coach positie kunnen innemen waardoor je een betere en efficiëntere samenwerking nastreeft en via deze weg zal het een positief effect hebben op de gezondheid van de patiënt. In de opleiding "De arts als coach" leer je op 4 vlakken coachingsvaardigheden: coaching gericht op de nieuwe rol van de patiënt, coaching en reflectie op het eigen functioneren, coaching in een discipline en discipline-overstijgend team.

13th Oct 2022
3949
40 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 3949
Excludes : De prijs is exclusief de kosten verbonden aan de overnachtingen tijdens de 3 dagen in Venwoude (€435-475)

Date and Location

13 Oct 2022
09:45
17:15
Heiloo Heiloo Stationsweg, 90a
09 Nov 2022
10:15
11 Nov 2022
16:00
Venwoude Lage Vuursche Vuurse Steeg, 1
06 Dec 2022
09:45
17:15
Heiloo Heiloo Stationsweg, 90a
26 Jan 2023
09:45
17:15
Heiloo Heiloo Stationsweg, 90a
27 Jan 2023
09:45
17:15
Heiloo Heiloo Stationsweg, 90a

Professions

Anesthesioloog
Date on request
40 Points
ABAN
Arts
Date on request
40 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Date on request
40 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date on request
40 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date on request
40 Points
ABAN

Speakers

Maria Asberg 

Eigenaar en senior coach/trainer/opleider van 5d.
Maria Asberg neemt een schat aan ervaring mee als opleider aan o.a. de schoolleidersopleiding van Hogeschool Amsterdam (13 jaar) en sinds 2010 aan de coachopleiding van 5d. Haar stijl van trainen wordt omschreven als: helder, deskundig, met lef en in verbinding, open, met diepgang en humor.

Jacqueline van der Feen

Eigenaar en senior coach/trainer/opleider van 5d.
Jacqueline van der Feen heeft grote ervaring in het werken binnen de non-profit dienstverlenende organisaties en is opleider van coachopleidingen sinds 2007. Jacqueline is geïnspireerd door de holistische aanpak, vanuit het besef dat alles met elkaar verbonden is. Haar stijl van trainen en begeleiden is scherpzinnig, helder, liefdevol confronterend en intuïtief.

Simone Ardesch

Arts en coach
Simone Ardesch is als arts verbonden aan deze coachingsopleiding. Zij is zelf ook opgeleid als coach en begeleidt in haar coachingspraktijk met name artsen en andere zorgprofessionals. Vanuit haar positie als arts kan zij makkelijk de vertaalslag maken naar de medische praktijk van de arts.

Goals

De arts kan na deze scholing:

Via coachingstechnieken positief invloed uitoefenen op zijn omgeving
Coachenrichting zelfsturing en autonomie: werken vanuit een koel hoofd en een warm hart
Heeft lef om te schuren: geven van feedback en liefdevolle confrontatie en aanspreken op kwaliteit
Kan positie innemen in complexere gespreksituaties oa met diverse zorgverleners
Zijn/haar professionele ruimte en eigen biografische reacties beter herkennen
Instrumenten gebruiken die gesprekken structureren
Gebruik maken van het communicatie model van de Transactionele Analyse: Egoposities, Basisposities en Dramadriehoek
Omgaan met het licht en donker in een ieder vanuit Schaduwwerk en Kernkwaliteiten
Gebruik maken van: 1. coachingsmodel GROW 2. de coaching spiraal
De arts kan de 7 kernwaarden van zichzelf te identificeren: Wie ben ik als arts? Welke kernwaarden drijven mij? Wat betekent dit voor mijn werk opvatting?
Description

WAAROM DEZE OPLEIDING?

Het visiedocument “Medisch specialist 2025” ziet de medisch specialist in 2025 meer dan nu, als coach of adviseur, naast zijn/haar rol als medisch behandelaar. Voor huisartsen en andere artsen geldt eenzelfde ontwikkeling in een steeds complexer wordend zorgsysteem.


HOE ZIET DE OPLEIDING “De arts als coach” ERUIT?

Binnen de opleiding ontwikkelt de arts coachingsvaardigheden op vier vlakken:

 • Coaching, die gericht is op een nieuwe rol van de patiënt, waarbij hij/zij de regie over zijn/haar behandeling voert. Deze vaardigheden hebben tot doel het zelfsturend vermogen en de autonomie van de patiënt te doen groeien.
 • (Zelf)coaching en reflectie op het eigen functioneren als arts. Je wordt o.a. uitgedaagd om na te denken over hoe je je vak verder willen invullen, zodat je met meer plezier en minder stress werkt.
 • Coaching, die gericht is op de samenwerking in een complex netwerk met andere zorgprofessionals, waarbij de uitkomst en de behoefte van de patiënt uitgangspunt zijn.
 • Coaching in het kader van het begeleiden van collega’s (arts-assistenten etc) met als doel het vergroten van hun professionaliteit.


PROGRAMMA

De eerste opleidingsdag vind plaats in Heiloo, te weten op donderdag 13 oktober 2022. Daarna is er een 3 daags lesprogramma op een prachtige plek in de bossen bij Lage Vuursche (www.venwoude.nl) van woensdag 9 t/m vrijdag 11 november 2022 (op woensdag 10.15 u start – vrijdag 16.00 u einde programma). Daarna vinden er 3 losse dagen plaats in Heiloo van 9.45u-17.15u, te weten: maandag 5 december 2022, donderdag 26 & vrijdag 27 januari 2023.


Coachingsmethodieken en -concepten:

Tijdens deze opleiding maak je kennis en oefen je met de volgende methodieken en concepten:

 • GROW
 • Oplossings-, resultaat- en ontwikkelingsgericht coachen
 • Systemisch coachen en systeemdenken
 • Co-actief coachen
 • Transactionele analyse
 • Neuro-linguistisch programmeren
 • Schaduwwerk volgens Jung


AANTAL DEELNEMERS:

12-20 deelnemers


TESTIMONIALS:

 • “Enorm bijzonder te ervaren hoe ik in zo’n korte tijd zo’n verbinding voel met een groep gelijkgestemde dokters en zoveel leer over mezelf en dát op een coachende manier in te zetten voor m’n cliënten. Heel waardevol voor mezelf als mens, dokter en toekomstig coach!”
 • “Maria en Jacqueline nemen je mee in hun jarenlange ervaring als coachtrainers met veel humor maar in een veilige setting. Deze opleiding sluit naadloos aan op mijn behoeftes als arts en geeft veel nieuwe inzichten op zowel persoonlijk als professioneel vlak.”
 • “Dit weekend was een hartverwarmend start van de opleiding de arts als coach. Ik ervoer een enorme verbinding met alle collega’s en vond herkenning in de zoektocht naar hoe je als dokter de patiënt veel meer in zijn eigen kracht kan zetten.”
 • “Coachingsopleiding gaf voor mij mooie verdieping in patiëntencommunicatie en bracht mij grote stappen verder. De meegenomen tools zitten in mijn dokterstas en gebruik ik regelmatig tijdens spreekuur. Voor iedere arts die een stapje verder wil gaan in contact en met zijn of haar eigen rol als arts een prachtige cursus. De docenten zijn inspirerende en kundige vakvrouwen.”
 • “Als arts heb je niet alleen een rol op medisch inhoudelijke vlak maar zeker ook als speler in een groter veld. Ik vind dat ik daar vanuit de huisartsenopleiding te weinig tools voor heb gehad en ik voel me nu na deze coachingsopleiding beter geëquipeerd. Ik raad het ook elke praktijkhouder aan om zo’n opleiding te doen. Je leven wordt overzichtelijker en ik heb meer werkplezier. Ik heb meer overzicht hoe ik mijn praktijk en de patiëntenzorg wil en kan organiseren zodat iedereen met werkplezier naar huis gaat.”


PRIJS

De prijs voor deze training is € 3749 (0% BTW). Dit is inclusief lunch op de opleidingsdagen in Heiloo. De prijs is exclusief de kosten verbonden aan de 3 daagse in Nederland (€435-475)


SAMENWERKING

Deze nascholing is een samenwerking tussen 5d en Amsterdam School for Integrative Medicine & Health.


ORGANISATIE

Ben je geïnteresseerd, maar wil je nog wat meer informatie? Neem contact op met Simone Ardesch, email: simone@schoolforintegrativemedicine.nl


RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK

De module: “De arts als coach” sluit uitstekend aan op het visiedocument: “De medisch specialist 2025”; waarbij de arts naast zijn/haar rol als medisch behandelaar optreedt op arts en coach. In de huidige (huis)artsen- en medisch specialistenopleiding is er nog relatief weinig aandacht voor deze nieuwe rol. Deze basismodule voorziet in de behoefte van artsen om meer coachingsvaardigheden te ontwikkelen. Dit om te kunnen aansluiten bij een nieuwe rol van de patiënt, waarbij hij/zij zelf veel meer regie over zijn/haar behandeling voert. Daarnaast zijn de netwerken waarbinnen de arts werkt complexer geworden. Een vergroting van de coachingsvaardigheden zal leiden tot betere, efficiëntere samenwerking en ook via deze weg een positief effect hebben op de gezondheid van de patiënt.

Een ander belangrijk aspect is dat het aantal burn-out artsen toeneemt. Onder artsen meer dan in de algemene bevolking, met name ook bij de jonge groep artsen. Door het onder de loep nemen van de eigen waarden, drijfveren en werk-privé balans kan de arts inzicht krijgen in een mogelijke (dys)balans. De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt om enerzijds een (caregivers)burnout te voorkomen en dus kapitaalvernietiging binnen de gezondheidszorg te voorkomen. De arts kan zo hoogwaardige, kwalitatieve zorg blijven leveren. Anderzijds hebben deze inzichten, deze toegenomen zelfkennis, indirect een positieve invloed op de gesprekken die hij over dit onderwerp met zijn patiënten voert.

Amsterdam School for Integrative Medicine

claudia@schoolforintegrativemedicine.nl
1, Kennemerstraatweg 464 B kamer, .4.03, Heiloo, 1851NG