This course is expired

Medisch Tuchtrecht

Tuchtklachten voorkomen en genezen
huisartsenverloskundigemedisch specialist

Deze cursus biedt u als arts en verloskundige een actueel overzicht van de aspecten van het tuchtrecht die voor u van belang zijn. We bespreken niet alleen het verloop van een tuchtprocedure en de normen waaraan de tuchtrechter toetst, maar gaan ook uitgebreid in op casuïstiek waarmee artsen regelmatig te maken krijgen, zoals zaken rondom een onjuiste diagnose of behandeling, medisch beroepsgeheim, dossiervoering, rapportages en verklaringen, hoofdbehandelaarschap en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen a(n)ios en supervisor. Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Hoe kunt u risicovolle situaties herkennen? En wat kunt u doen om een tuchtklacht te voorkomen?

495
Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 495

Professions

Anesthesioloog
Date on request
ABAN
Arts
Date on request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Date on request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date on request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date on request
ABAN
Description

Accreditatie

Kijk voor de meest actuele èn volledige informatie betreffende de accreditatie van deze bijeenkomst op: https://www.scem.nl/agenda. De informatie op onze website is te allen tijde leidend.


Tuchtklachten voorkomen en genezen

Zorgverleners die te maken krijgen met het tuchtrecht ervaren dit vrijwel allemaal als een ingrijpende gebeurtenis. Ook als u uw werk naar eer en geweten hebt gedaan, dan nog kan het krijgen van een tuchtklacht veel spanning en stress meebrengen, het plezier in uw werk verminderen en – niet in de laatste plaats – ook invloed hebben op uw handelen als professional.


Om tuchtklachten zoveel mogelijk te voorkomen, is enige kennis van het tuchtrecht en van de normen waaraan de tuchtrechter uw handelen toetst onontbeerlijk. Deze kennis zorgt er ook voor dat u goed bent voorbereid wanneer u desondanks toch een tuchtklacht krijgt. Omdat het tuchtrecht de laatste jaren volop in beweging is, is het nuttig om deze kennis ook up-to-date te houden.


Inhoud

U leert in één dag wat voor u van belang is! We bespreken o.a.:

  • Hoe verloopt een tuchtrechtelijke procedure?
  • Aan welke normen toetst de tuchtrechter?
  • Hoe groot is de kans op een tuchtklacht eigenlijk?
  • Hoe kunt u ‘risicovolle’ situaties herkennen?
  • Hoe kunnen collega’s elkaar steunen tijdens een tuchtprocedure?
  • Wat valt er te leren uit de tuchtrechtspraak van de afgelopen jaren?
  • Wat kunt u doen om een tuchtklacht zoveel mogelijk te voorkomen?
  • En wat kunt u het beste doen als u toch een tuchtklacht krijgt?


Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er uitgebreid ruimte voor discussie, vragen en het uitwisselen van ervaringen.


Docent

Mr.dr. Emke Plomp • psychiater en gezondheidsjurist/ juridisch adviseur, PSYCHOLEX; tot 1 januari 2021 lid-jurist van het RTG Zwolle

SCEM

Wij willen professionals helpen de zorg te verbeteren. En daarom ontwikkelen en organiseren we (na)scholingsprogramma’s. Programma’s die je terugvoeren naar de gemeenschappelijk kern waarin we elkaar vinden; namelijk de patiënt. Geïnteresseerd in onze nascholingen, vul het formulier Houd mij op de hoogte in op www.scem.nl
scem@scem.nl
0345576642
21, Kerkstraat, Tricht, 4196AA