This course is expired

Bijscholing ECG interpretatie

bijscholingecgecg interpreterenelectrocardiogramelectrocardiografieanatomieharthartritmestoorniscardio

Bijscholingsdag voor oud cursisten en/of over voldoende ECG kennis beschikkende deelnemers.

295
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 295
Includes : lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW

Professions

Anesthesioloog
06 Apr 2022
05 Apr 2023
6 Points
ABAN
Arts
06 Apr 2022
05 Apr 2023
6 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
06 Apr 2022
05 Apr 2023
6 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
06 Apr 2022
05 Apr 2023
6 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
06 Apr 2022
05 Apr 2023
6 Points
ABAN
Description

Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten, zowel van de A- als de B-cursus, die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van ECG’s op willen frissen. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. Na inschrijving ontvangt de cursist een formulier waarop deze aan kan geven welke onderwerpen de cursist graag opnieuw behandeld zou willen zien. Tevens kan de cursist ECG’s uit de praktijk insturen. Deze zullen worden opgenomen in de syllabus van die betreffende dag. Door de keuze van de onderwerpen en de ingestuurde ECG’s kunnen de bijscholingsdagen qua inhoud dus van elkaar verschillen. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.


DAT Advies & Training

service@datecg.nl