Motivatie

motivatiegemotiveerd

In deze online cursus worden motivatie en motiveren gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van deze woorden (‘beweegredenen’, ‘drijfveren’, ‘met redenen omkleden’).

14th Sep 2022
18:00 - 22:00
725
14-16 Points
Online
Webinar
Incompany

Prices

Regular € 725

Date and Location

14 Sep 2022
18:00
22:00
Online

Professions

Anesthesioloog
14 Points
ABAN
Arts
14 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
14 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
14 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
14 Points
ABAN
Description

‘Motivatie’ is een centraal en veelgebruikt begrip in de gezondheidszorg. Zonder motivatie geen hulpvraag, behandelplan, interventie, actie en resultaat. De term wordt gemakkelijk gebruikt, maar op de vraag wat het nu precies is – en vooral op de vraag hoe je kunt ‘motiveren’ – is maar moeilijk een antwoord te geven. Dit heeft onder meer tot gevolg dat ‘motiveren’ vaak een wolf in schaapskleren is: het klinkt vriendelijk, maar in de praktijk komt het neer op ‘overhalen’ of ‘bekeren’. ‘Motiverende gesprekken’ lopen dan op niets uit of worden door de patiënt/cliënt als aversief beleefd.


In deze online cursus worden motivatie en motiveren gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van deze woorden (‘beweegredenen’, ‘drijfveren’, ‘met redenen omkleden’). Dit impliceert vooral dat er geen ongemotiveerde mensen bestaan en dat veel mensen vaak gemotiveerd zijn voor iets anders dan waarvoor ze volgens hun omgeving gemotiveerd zouden moeten zijn. Op basis van dit gegeven wordt stilgestaan bij levens-, probleem- en verandermotieven. De stof wordt steeds geïllustreerd aan de hand van leefstijl en alle – vaak tevergeefse – pogingen die worden gedaan om mensen aan te zetten tot leefstijlverandering.

Lemion bv

info@lemion.nl
13, MediArena, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 1114BC