HBO Praktijkmanager Zorg & Welzijn

managersmedewerkerzorgwelzijn

Deze geaccrediteerde opleiding is speciaal ontwikkeld voor managers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.

31st Aug 2021
10:00 - 16:00
2495
50 Points
Online
E-learning
Physical course - series

Prices

Regular € 2495
Note :Cursusgeld € 2495, Literatuurkosten € 325,- , Opdrachtbegeleiding € 325,-, Examen € 195,-, Kosten van het arrangement 10 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

Date and Location

31 Aug 2021
10:00
10 May 2022
16:00
Online
18 Jun 2022
10:00
29 Nov 2022
16:00
Online

Professions

Apothekersassistent
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
SANA, KABIZ, KABIZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
NVvPO
Doktersassistent
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Contactlens specialist
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
SANA, KABIZ, KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Longfunctieanalist
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
MSU
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
MSU Enkel-Voet
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Technisch Oogheelkundig assistent
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Toegepast psycholoog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Podoposturaal therapeuten
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Registerpodoloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Medisch voetzorgverlener
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Vasculair Diagnostisch Laborant
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Leefstijlcoach
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Praktijkmanager
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Orthopedisch technoloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
KABIZ
Physician Assistant
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Huisarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
NVvPO
Chirurg
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Gynaecoloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Psychiater
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Internist
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Sportarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Microbioloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Orthopeed
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Radioloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Revalidatiearts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Cardioloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Neuroloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Dermatoloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Plastisch chirurg
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Anesthesioloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Kno-arts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Kinderarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Radiotherapeut
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Longarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Klinisch geriater
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Uroloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Patholoog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Oogarts
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Reumatoloog
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Arts klinische chemie
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Neurochirurg
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Klinisch geneticus
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
02 Feb 2021
01 Feb 2024
50 Points
ABAN
Description

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Module 1: De Praktijk beoefening in de gemeente


Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk


Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg, wetgeving, IGJ, verzekeraars en wetgeving

KNMG

Code Gedragsbeïnvloeding

Kwaliteitskader medische zorg en voor artsenpraktijken

Externe omgeving van de praktijk


Overheid, patiënten, Verzekeraars, Ketenpartners.

Patiënten markt, wensen en eisen


Patiënten voorlichting en bereikbaarheid

Samenwerking met zorgverleners

Klachten

Spoedeisende zorg

Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten

Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

Interne omgeving


Praktijkorganisatie en beheersing

Visie, missie t/m beleid en uitvoering

Kwaliteit, Personeel

Klantgerichtheid en contact

Veiligheid

Hygiëne, Privacy

Medische middelen en apparatuur

Patiënten contact


Praktijkinformatie, bereikbaarheid

Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten


Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen

Diagnostiek

Patiëntenvoorlichting

Behandelingen, prescriptie

Zorguitkomsten

Beheer van de praktijk


Privacywetgeving

Medische middelen

Instrumentarium en apparatuur

Personeelsmanagement


Aannemen, aansturen en coachen

Professionaliteitsbevordering

Dossiervorming

Meten en verbeteren


Kwaliteitssysteem, samenwerking, systematisch verbeteren, klachtenregeling

Veilig incidenten melden, risico-analyse infectie

Patiënt-ervaringen verwerken

Module 2: Communicatieve vaardigheden


Competenties

Werkproces management

Taakverdeling

Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden

Personeelsmanagement

Rapportages

Leidinggeven en gedrag


Leidinggeven en cultuur

Stijlen van leidinggeven en coachen

Leiderschap toepassen, motivatie

Verandermanagement


Management van veranderprocessen

Voorbereiding en studiebelasting en niveau


Circa 5 – 7 uur per studiebijeenkomst, MBO- HBO werk en denkniveau.


Doorlooptijd


8-11 maanden, 10 dagen van 10.00 - 16.00 uur

Ogive

info@ogive.nl
0793619201
131, Geel-groenlaan, Zoetermeer, 2718BT