This course is expired

Neurorevalidatie voor logopedisten-voorjaar 2022

cognitiefgedragstherapieprobleemgedraghersenbeschadiginghersenschadelogopedielogopedist

Over de invloed van cognitieve en gedragsmatige stoornissen na hersenbeschadiging op logopedische diagnostiek en behandeling.

530
25 Points
Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 530

Professions

Diëtist
Date on request
25 Points
ADAP
Ergotherapeut
Date on request
25 Points
ADAP
Huidtherapeut
Date on request
25 Points
ADAP
Logopedist
Date on request
25 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
Date on request
25 Points
ADAP
Description

Zie jij in de dagelijkse praktijk regelmatig mensen met logopedische problemen na hersenbeschadiging (bijv. afasie, dysartrie, dysfagie)? Dan is het belangrijk om tijdens je diagnostiek en behandeling rekening te houden met de invloed van cognitieve problematiek.

In deze cursus wordt o.a. aandacht besteed aan problemen op het gebied van motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie, herkenning, aandacht, inzicht en executieve functies zoals het nemen van initiatief. Dit alles in relatie tot logopedische problematiek. Mede aan de hand van een casusopdracht wordt er een directe link gelegd met jouw dagelijkse praktijk. De cursus wordt gegeven door ervaren ITON- docenten en logopedisten uit de ‘neuropraktijk’.

Stichting ITON

De stichting ITON (Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen) biedt toegankelijke scholing op het gebied van diagnostiek en therapie ten behoeve van neurorevalidatie, chronische pijn en het leren van motorische vaardigheden. Dit is interessant voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleging en verzorging, artsen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. Wij maken de kennis uit de neurowetenschappen toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Dit doen wij in een prettige interactieve leeromgeving waarin jouw praktijkervaring een belangrijke rol speelt.
info@stichtingiton.nl
0235341641
7, Leliestraat, c, Haarlem, 2011BL