Professions
Companies
count-province
6 Results
Psychotraumatherapeut
06 Apr
Apr
09:30

ARQ Academy

Physical course - series
Online
0-44
De Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) biedt de hulpverlener een raamwerk om complexe posttraumatische psychopathologie in kaart te brengen en op grond daarvan een behandelplan op te stellen. Ook wordt er geoefend in het opbouwen van een goede behandelrelatie tussen cliënt en therapeut. Elke module heeft eigen leerdoelen en werkwijzen.
€ 1755
25 May
May
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-37
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Dit is het vervolg op de basiscursus EMDR. In deze verdiepingscursus leer je EMDR toepassen in complexe situaties en oefen je met de toepassing ervan bij verschillende soorten klachten. Met die kennis en vaardigheden ben je in staat EMDR breed in te zetten en moeizaam verlopende behandelingen vlot te trekken.
€ 1095
19 Jun
Jun
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-18
Wat kun je als hulpverlener doen om een rouwproces dat vastloopt of ontspoort weer op gang te krijgen? Ontdek wat er schuilgaat achter verschillende vormen van gecompliceerde rouw en leer ze herkennen, plaatsen en behandelen. Zo kun je je cliënten helpen hun gevoelens op een gezonde manier te verwerken en uiteindelijk de draad van het leven weer op te pakken.
€ 560
22 Jun
Jun
09:30

ARQ Academy

Physical course - series
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
0-36
Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence-based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik)
€ 1335
29 Jun
Jun
10:00

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - series
Utrecht
11-32
In deze 2-daagse training leert u alles over het toepassen van exposuretherapie bij PTSS.
€ 350 - 475
Company Logo
03 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
30-48
Deze cursus vergroot je differentiaaldiagnostische vaardigheden. Je oefent met diagnostische instrumenten en verdiept je in de mogelijkheden voor behandeling van cliënten met deze problematiek.
€ 995
map icon