This course is expired

LEVENSEINDE, EUTHANASIE EN VOLTOOID LEVEN

levenseindebeslissinglevenseindeeuthanasievoltooid levenlaatste levensfase

Ouderen staan gezien hun levensfase dichterbij de dood dan volwassenen. In bijna ieder diagnostiek- en behandeltraject komt het thema dood aan de orde.

295
6 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 295

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
6 Points
FGzPt
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
6 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
6 Points
LV POH-GGZ

Goals

Heeft de deelnemer kennis van diverse richtlijnen;
Kan de deelnemer beter onderscheid maken in verschillende motieven van doodswensen;
Kan de deelnemer beter bepalen welke taak/positie hij zou willen innemen bij een cliënt met een vraag omtrent euthanasie;
Heeft de deelnemer meer zicht op (persoonlijke) dilemma’s;
Description

Werkvormen: presentatie, fragmenten, vooraf aangeleverde casuïstiek, deze casuïstiek maakt onderdeel uit van presentatie, rollenspel en/of moreel beraad.

RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD