This course is expired

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen en kinderen & jeugdigen

cognitieve gedragstherapiegedragstherapiecognitief

Na afloop van de cursus kan de cursist symptomen en kenmerken van diverse stoornissen benoemen en analyseren.

2850
30-153 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 2850
Note :incl toegang tot online leeromgeving PAO, excl boeken
Discounts
€ 2450
online

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
111 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
111 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
111 Points
FGzPt
Orthopedagoog-generalist
105 Points
NIPK&J/NVO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
30 Points
LV POH-GGZ

Skills

Medische handelen 90 %
Communicatie 10 %
Description

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een breed scala aan psychische klachten, waarbij het essentieel dat gedegen en vakkundig wordt ingezet. In deze cursus wordt enerzijds aandacht besteed aan de theoretische en wetenschappelijke in­zichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie. Anderzijds zullen cognitief gedragstherapeutische (evidence based) tech­nie­ken getraind worden en heeft de cursus een meer praktisch karakter. Op deze manier leert men het op maat opstellen van een behandelplan op basis van de analyses die zijn opgesteld en wordt begrijpelijk waarom je doet wat je doet, in plaats van het uitvoeren van een protocol bij een bepaalde diagnose.  


Na afloop van de cursus kan de cursist symptomen en kenmerken van diverse stoornissen benoemen en analyseren. De cursist weet over prevalentie, incidentie en kan psychologische, biologische en leertheoretische factoren onderscheiden. De cursist kan de klachten van de cliënt en indien relevant zijn ouders diagnosticeren, leertheoretisch weergeven in functie- en betekenisanalyse en hieruit een onderbouwd behandelplan opstellen op basis van een protocol. Daarnaast kan de cursist onderbouwd en gegrond op basis van analyses kiezen afwijken van het protocol of dit aan te passen in het behandelplan. De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het behandelplan. Ook is de cursist in staat te reflecteren op zijn eigen proces en kan hij de therapeutische relatie weergeven in analyses, zodat vanuit daar aanpassingen kunnen worden gedaan in het belang van zowel cliënt als therapeut.

PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD