Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur)

blended cursusspecifieke vaardighedenCGTcognitieve gedragstherapie

In deze blended cursus leer je de specifieke vaardigheden die het werken met deze doelgroep vraagt.

20th Sep 2021
1545
38-50 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 1545

Date and Location

20 Sep 2021
19:00
07 Feb 2022
20:30
Online
28 Sep 2021
20:00
07 Feb 2022
21:00
Online
04 Oct 2021
09:30
07 Feb 2022
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
01 Nov 2021
09:30
07 Feb 2022
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
06 Dec 2021
09:30
07 Feb 2022
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
13 Dec 2021
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
10 Jan 2022
09:30
07 Feb 2022
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
17 Jan 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
07 Feb 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
14 Feb 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
07 Mar 2022
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
38 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
38 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
38 Points
FGzPt
Gedragstherapeut
Date unknown
50 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
50 Points
VGCt
Psychotherapeut
Date unknown
38 Points
FGzPt
Description

Binnen de forensische psychiatrie heb je als hulpverlener te maken met een doelgroep die veelal niet op vrijwillige basis behandeling zoekt. Daarnaast is een psychiatrische stoornis vaak niet de aanmeldreden, maar gedrag waar anderen last van hebben. Het werken met deze doelgroep vraagt dus om specifieke vaardigheden. Belangrijk is dat je degene die wordt aangemeld (voor het gemak noemen we deze ‘de cliënt’ hoewel dat feitelijk vaak (nog) niet de juiste benaming is) geïnvolveerd krijgt in de behandeling. Ook moet je oog hebben voor de belangen en contextuele krachtenvelden. Samenwerken met andere partijen rondom de cliënt, onder andere de verwijzer (veelal de reclassering) is van groot belang. Ook de belangen van de mensen om de cliënt heen, dien je mee te nemen. En uiteraard het allerbelangrijkste: dat je blijft behandelen en oog hebt voor de belangen en belevingswereld van de cliënt. Binnen de forensische psychiatrie is de diversiteit bij de cliënten groot, ook de culturele achtergrond (in de breedste zin van het woord) speelt een rol in de problematiek waarmee de cliënt te kampen heeft. Daarnaast is er vaak sprake van verslavingsproblematiek.


In deze vervolgcursus besteden we aandacht aan het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces bij deze doelgroep. Hoe kun je het grensoverschrijdende gedrag analyseren in gedragstherapeutische termen? Welke psychiatrische problematiek ligt daaraan ten grondslag, hoe vertaal je deze achterliggende problematiek in je doelen en welke interventies pas je toe?

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS