Professions
Companies
311 Results
Psychotherapeut

Inspiratie

course image
€ 320

Psychische klachten en werk

Onder voorzitterschap van mr. dr. Jim Faas bespreekt een keur aan deskundigen de nieuwste inzichten en praktische uitvoerbaarheid op het overlappend gebied van psychische klachten en werk.
31 Jan
Jan
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
De vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.
€ 1195
Company Logo
31 Jan
Jan
09:30

UvA minds

Webinar
Online
9-18
In deze tweedaagse workshop leert u hoe het protocol WRITEjunior toe te passen in de behandeling van kinderen en adolescenten van 4 tot 21 jaar met een Posttraumatische stress stoornis.
On request
Company Logo
01 Feb
Feb
09:00

Parnassia groep

Physical course - series
Online
16-22
Na de basiscursus ben je in staat om onder supervisie patienten met een depressie te behandelen in de BGGZ en de SGGZ.
€ 485
01 Feb
Feb
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-40
Je leert hoe je de individuele pathologie verbindt aan de gezinssituatie en veiligheid creëert. Ook oefen je hoe je juist de pijnlijke thema's leert bespreken en toewerkt naar verbinding binnen het systeem om de pathologie van het kind te verminderen.
€ 1740
01 Feb
Feb
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Regio Breda
23-25
In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling.
€ 895
02 Feb
Feb
09:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Utrecht
24-25
Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-protocol voor het ultrahoog risico (UHR) profiel.
€ 1195
02 Feb
Feb
09:30

ARQ Academy

Physical course - single
Diemen
6
De Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS).
€ 275
02 Feb
Feb
13:00

Parnassia groep

Webinar
Online
4
Je leert hoe de persoonlijkheid van mensen met ASS opgebouwd kan zijn en leert de (hypothetische) etiologische verschillen tussen ASS en persoonlijkheidspathologie te benoemen.
€ 305
03 Feb
Feb
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
20-40
In deze basiscursus leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan.
€ 1075
03 Feb
Feb
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Utrecht
30
Tijdens de opleiding leer je cognitief-emotionele gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen door Cognitieve Gedragstherapie.
€ 2895
03 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Je leert de beginselen van Attachment Focused Family Therapy (AFFT, tegenwoordig DDP genoemd). Deze worden toegepast in de (jeugd-)ggz, pleegzorg en andere werkvelden.
€ 845
03 Feb
Feb
09:30

Singel54

Physical course - series
Amsterdam
14-15
Deze nascholing biedt de geregistreerde supervisoren nascholing om de didactische-supervisor competenties op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De doelstelling is dat de supervisor zich na de training bewust is van de eigen (on)bekwaamheden als supervisor en een plan heeft om deze bij te houden dan wel te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan onder andere werken met praktijktoetsen, gebruik van videofeedback, observatie-instrumenten, rollenspel.
€ 335
Company Logo
03 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12-15
Hoe herken je die cliënten met een verstandelijke beperking die het meeste risico lopen op het plegen van suïcide? Wat maakt dat juist deze cliënten risico lopen? Tijdens deze cursus leer je over risicotaxatie van suïcidaal gedrag bij deze doelgroep en diagnostiek van het suïciderisico. We behandelen verschillende instrumenten en modellen en gaan in op de behandeling en begeleiding van suïcidaliteit. Ook is er aandacht voor de meest recente wetenschappelijke inzichten en eigen casuïstiek.
€ 505
03 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12-15
Tijdens deze cursus leer je over risicotaxatie van suïcidaal gedrag bij deze doelgroep en diagnostiek van het suïciderisico.
€ 505
04 Feb
Feb
09:00

Parnassia groep

Physical course - series
Online
11-15
Een training in de protocollaire behandelvorm in eetstoornissen. Gezien de goede ervaringen die opgedaan zijn met online lesgeven, zal de volledige CBT-E cursus online gegeven worden.
€ 363
map icon