Professions
Companies
count-province
286 Results
Psychotherapeut

Populair

course image
€ 395 De Zalen van Zeven 23-11-2023

Persoonlijkheidsproblematiek

course image
€ 295 - 595 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen 05-10-2023

Symposium Verkeerd verbonden

course image
€ 305 Utrecht 05-10-2023

Autisme bij vrouwen

course image
€ 1245 La Vie Meeting Center 03-11-2023

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Suggesties

course image
€ 1335 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 17-11-2023

Narratieve Exposure Therapie (NET)

course image
€ 1590 Utrecht 06-12-2023

Trauma binnen de ouder-kindrelatie

course image
€ 2995 Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck 28-11-2024

Dementie op jonge leeftijd

Uitgelicht

course image
€ 395 De Zalen van Zeven 05-10-2023

Psychoses

Onze selectie

course image
Free Eenhoorn Amersfoort 04-10-2023

TOPGGz-congres 2023

29 Sep
Sep
09:00

Van Genderen Opleidingen BV

Physical course - series
Utrecht
Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten of volwassenen) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
€ 995
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

De Viersprong

Physical course - single
Golden Tulip Keyser Breda
Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze tweedaagse training wordt ingegaan op de ontwikkeling van het mentaliseren in de adolescentie. Accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidsrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische en andere veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders. Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die wellicht nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen.
€ 695
29 Sep
Sep
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Karakter Arnhem
5-12
Deze training duurt één dag en richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Ook het samenwerken in een team rondom het onderwerp suïcidaliteit komt aan bod. Als leidraad voor de training wordt gebruik gemaakt van het handboek "Suïcidaal gedrag bij jongeren" geschreven door Jan Meerdink Veldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof. De training biedt gerichte handvatten om het onderwerp suïcidaliteit meer en makkelijker bespreekbaar te maken in de context van het gezin.
€ 365
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

PAO Psychologie

Physical course - series
La Vie, Utrecht
52
Wil je je kennis en inzicht vergroten in de theorie, methodologie en instrumenten bij neuropsychologisch diagnostisch onderzoek bij kinderen? Wil je les van de experts? Schrijf je in en ontwikkel jezelf op het gebied van klinische kinderneuropsychologie.
€ 2125
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - single
Groningen
0-6
Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.
€ 250
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

PAO Psychologie

Physical course - single
La Vie, Utrecht
0-8
Het doel van deze nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.
€ 525
Company Logo
Course banner
29 Sep
Sep
09:30
€ 275

Mark Two Academy

Physical course - single
Carlton President Hotel, Utrecht
4
De mentale gezondheid van een deel van de jeugd staat momenteel flink onder druk, het zal je niet ontgaan zijn. Hoogste tijd dus voor een nieuwe aflevering van ons al tien jaar succesvolle nascholingsprogramma ‘Op de sofa’. In de komende editie op 29 september staat het omgaan met dilemma’s in de kinder- en jeugd-psychiatrie centraal. De bijeenkomst hebben we dan ook georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderen Jeugdpsychiatrie.
Course banner
€ 275
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-31
Dit is het vervolg op de basiscursus schematherapie. In deze cursus leer je deze therapie zelfstandig toe te passen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of hardnekkige depressieve of angstklachten. Je verdiept de vaardigheden uit de basiscursus en vult ze aan met nieuwe modellen en technieken.
€ 1095
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
24-30
Integratieve behandeling van angst, depressie en persoonlijkheidsstoornissen
Een affectfobie is een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens. Om deze interne fobie te behandelen wordt steeds vaker de Affect Fobie Therapie (AFT) ingezet. Deze korte, integratieve behandeling is zeer geschikt voor patiënten met een depressieve of angststoornis of een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. Met behulp van onder meer de conflict- en personendriehoek van Malan werk je aan herstructurering van de afweer, het gevoel en het zelfbeeld van de patiënt en diens beeld van de ander.
€ 995
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

Buvoo

Webinar
Online
6
In deze workshop wordt het EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geëxternaliseerde symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.
€ 272.25
Company Logo