Slaap en de behandeling van slaapstoornissen

Slaapstoornissenpsychische stoornissenbehandelingslaapcognitieve gedragstherapieslaapproblemen

Slecht slapen staat het herstel van psychische stoornissen in de weg en kan ze zelfs veroorzaken. Leer slaapstoornissen behandelen met interventies uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Je oefent de toepassing ervan met je eigen casuïstiek. Na deze cursus kun je verschillende slaapproblemen diagnosticeren en behandelen zonder medicatie.

18th Apr 2024
09:30 - 16:30
595
12-22 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 595
Includes : Lunch en protocol

Date and Location

18 Apr 2024
09:30
13 Jun 2024
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
22 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
22 Points
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
12 Points
VGCt
Gedragstherapeut
12 Points
VGCt
Gezinshuisouder
22 Points
Registerpl

Skills

Medische handelen 100 %

Speakers

Isabel van Schie

Gz-psycho­loog
Isabel van Schie is Gz-psycho­loog. Haar affiniteit met slaap en slaapstoor­nissen bewogen haar in de richting van de slaappsycho­logie. In mei 2013 heeft zij zich aangesloten bij Slaapmakend en specialiseerde zij zich verder in de behan­del­ing van slaappro­ble­men.

Barbara Mulder

A&O psycho­loog
Barbara Mulder is A&O psycho­loog en is vanaf 2007 werk­zaam geweest in het bedrijfsleven als consultant, teamleider en coach. In 2011 richtte zij psycho­logenprak­tijk Slaapmakend op. Slaapmakend is een psycho­logenprak­tijk in de BasisGGZ, momenteel gevestigd in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Den Dolder, Zwolle en Baarn en is gespeciali­seerd in het behan­delen van slaappro­ble­men, waaronder met name insomnie, en gerelateerde comorbiditeit.

Goals

Na het volgen van deze cursus:

heb je kennis over slaap en slaapstoornissen
weet je diverse problemen op het gebied van slaap te herkennen en te diagnosticeren
heb je concrete handvatten om insomnia te behandelen zonder medicatie
ken je de interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken en kun je deze toepassen bij de behandeling van insomnia
weet je hoe je interventies kunt toepassen bij circadiane ritmeproblematiek
heb je kennis over nachtmerries en ander droomgerelateerde parasomnieën, weet je hoe je deze van elkaar kunt onderscheiden en hoe je deze kunt aanpakken
heb je inzicht over slaapmedicatie en de afbouw daarvan
heb je kennis over de wederzijdse beinvloeding van slaapproblemen en comorbiditeit
Description

Gek genoeg wordt er in de collegebanken mondjesmaat aandacht besteed aan slaap en is de kennis hierover bij veel therapeuten, psychologen en (huis)artsen beperkt. De invloed van slaapproblemen op het functioneren van de patiënt en het verloop van de behandeling is in de ggz onderbelicht. Tijd voor een wake-upcall!


Veertig procent van alle Nederlanders slaapt slecht en bij een kwart is sprake van een slaapstoornis. Slaapproblemen gaan in veel gevallen samen met psychische stoornissen zoals depressies en angst. Niet alleen als symptoom van de stoornis; steeds duidelijker blijkt uit onderzoek dat slaapproblemen ook oorzaak zijn van psychopathologie. Voor depressies is slapeloosheid zelfs de belangrijkste risicofactor.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS