Basiscursus EMDR volwassenen

EMDR therapieEMDR toepassenEye Movement Desensitization and ReprocessingEMDR bij Volwassenentrauma verwerken

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Leer in deze cursus het behandelprotocol van EMDR toepassen in al zijn facetten en oefen met je eigen casuïstiek. Na afloop ben je in staat om relatief ongecompliceerde traumagerelateerde stoornissen (waaronder PTSS) te behandelen.

7th Mar 2024
09:30 - 17:30
1095 - 1195
0-36 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Variable € 1095 - 1195
Includes : digitale literatuur en maaltijd op dag 1
Excludes : boek (ongeveer € 45)

Date and Location

07 Mar 2024
09:30
16 May 2024
17:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
24 Apr 2024
09:30
18 Jul 2024
17:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
13 Jun 2024
09:30
05 Sep 2024
17:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
25 Sep 2024
09:30
19 Dec 2024
17:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
30 Points
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
30 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
36 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
36 Points
FGzPt
Accreditation in request
EMDR

Skills

Medische handelen 80 %
Communicatie 20 %
Description

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn. Deze vierdaagse basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij posttraumatische stressstoornis en andere aan trauma gerelateerde stoornissen.

Wat leer je?

Je leert het EMDR basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten toepassen. Na afronding ben je in staat om relatief ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis te behandelen.

Doelgroep

Wij houden ons aan de voorwaarden voor deelname zoals gesteld door de Vereniging EMDR Nederland. Dit betekent dat we je kunnen toelaten als je voldoet aan de onderstaande eisen. 

1. Opleiding

Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • ofwel: Je bent ten minste 1 jaar in opleiding tot of hebt een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater
  • ofwel: je hebt een registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid *1), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
  • LET OP: We vragen bij je inschrijving om je goedgekeurde registratie bij te voegen. Helaas kunnen we je niet toelaten op basis van e-mails waarin staat dat je dossier compleet is of wordt voorgelegd aan de commissie. Bij je inschrijving is, conform eisen van de VEN, een officiële mail nodig waarin de VGCt je lidmaatschap bevestigt. Houd er rekening mee dat een lidmaatschapsaanvraag tot drie maanden kan duren.
  • ofwel: je hebt een registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
  • ofwel: je hebt een registratie als Seksuoloog NVVS
  • ofwel: je hebt een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ. Je toont dit aan m.b.v. een screenshot van het puntenoverzicht.
  • ofwel: je hebt een opleiding gevolgd die naar het oordeel van de opleidingscommissie van Vereniging EMDR Nederland gelijkwaardig is aan deze kwalificaties. Je dient hiervan een bewijs mee te sturen als bijlage.

2. Werkervaring

Je werkt ten minste 16 uur per week in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie

Meer informatie vind je via www.emdr.nl of mail naar vereniging@emdr.nl.


Inhoud

Deze basisopleiding is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR. Theoretische inleidingen zoals de empirische status van EMDR en werkingsmechanismen worden geïllustreerd met videopresentaties en oefeningen. Stap voor stap wordt het EMDR basisprotocol doorgenomen en toegelicht. Je oefent in kleine groepen en in tweetallen. Bij oefening in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag pas je het geleerde toe bij jouw eigen cliënten. De derde en vierde dag worden besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door alle deelnemers gemaakte videofragmenten van een EMDR-sessie met een eigen cliënt.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS