Slaap en de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen en jongeren

Tevens toepasbaar bij mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen
slaapproblemenjongerenkinderenslapenSlaapstoornissen

Slaapproblemen komen voor bij 10 tot 25% van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Dit kan invloed hebben op hun functioneren en ontwikkeling, en kan leiden tot problemen op zowel psychisch als lichamelijk vlak. Gelukkig zijn slaapproblemen meestal goed te behandelen. In deze cursus vergroot je als hulpverlener je kennis over slaap en slaapstoornissen, en leer je hoe je slaapproblemen bij kinderen en jongeren kunt herkennen en behandelen.

13th May 2024
09:30 - 16:30
595
12-18 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 595
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : eventuele boek (ongeveer € 90)

Date and Location

13 May 2024
09:30
10 Jun 2024
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
09 Dec 2024
09:30
13 Jan 2025
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6
19 May 2025
09:30
16 Jun 2025
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Jeugdzorgwerker
13 Points
SKJ
Orthopedagoog-generalist
13 Points
SKJ
Pedagoog
13 Points
SKJ, NVO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
12 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
12 Points
LV POH-GGZ

Speakers

drs. Laury Quaedackers

Docent
Laury is Gz-psycho­loog en somnoloog, werk­zaam in exper­tisecentrum voor slaapgenees­kunde Kempenhaeghe.

drs. Arina de Vries

Docent
Arina de Vries is GZ-psycho­loog en heeft haar eigen prak­tijk gericht op de behan­del­ing van slaappro­ble­men bij kind en jeugd: Praktijk Slaaplekker. Daar behan­delt zij kin­de­ren, jongeren en bijzondere doel­groepen met een grote diversiteit aan slaappro­ble­men. Zij heeft jaren gewerkt bij Kempenhaeghe, Centrum Slaapgenees­kunde, een derdelijns exper­tisecentrum gericht op slaappro­ble­men bij kind en jeugd. Naast behan­del­ing van slaappro­ble­men, geeft zij super­visie en ontwik­kelt en verzorgt zij scholing.

Goals

Na het volgen van deze cursus:

Heb je kennis over de basisbeginselen van slaap
Heb je kennis over veelvoorkomende slaapstoornissen
Weet je verschillende slaapproblemen te herkennen en diagnosticeren
Heb je tools in handen om slaapproblemen te behandelen
Weet je wanneer je moet doorverwijzen naar de kinderarts of slaapcentra
Description

Veel kinderen en jongeren hebben slaapproblemen. Adequate slaap is nodig om optimaal te kunnen functioneren, zowel op psychisch als lichamelijk vlak. Ook is het nodig voor groei en ontwikkeling. Slaapproblemen kunnen het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden en leiden tot bijvoorbeeld stemmingsproblemen, aandacht- en concentratieproblemen, geheugenproblemen en gedragsproblemen. Op de langere termijn kan het leiden tot overgewicht en hart- en vaatziekten. 


Uit onderzoek blijkt dat slaapproblemen voorkomen bij ongeveer 10 tot 25% van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar. In de ggz komen slaapproblemen voor bij ongeveer 30% van de kinderen en jongeren. Opzienbarende cijfers die veel impact hebben op de ontwikkeling van het kind, het functioneren van het gezin en zelfs op het al dan niet slagen van een psychologische behandeling. Slaapproblemen zijn vaak niet enkel een gevolg of versterkende factor bij psychopathologie, maar soms zelfs de oorzaak.


Slaapproblemen zijn gelukkig meestal goed te behandelen. Veel hulpverleners weten alleen niet wat zij kunnen doen bij slaapproblemen. Hoog tijd dus om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van slaapproblemen! 

 

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS