This course is expired

Cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie

aangepaste cognitieve en experiëntiële techniekengroepsschematherapieSchematherapie

Het doel van deze nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.

475
0-8 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 475

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
7 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
7 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
7 Points
FGzPt
Description

Een belangrijk pijler van psychotherapie bestaat uit het meenemen van het belevingsniveau. Inzicht krijgen door te beleven, te ervaren. Te voelen hoe het was, en hoe je zou willen dat het is, is van essentiële toegevoegde waarde om te komen tot structurele verandering. Zo worden koude cognities warm en wordt de motivatie tot gedragsverandering ondersteund.


Het is dan ook belangrijk experiëntiële technieken, binnen CGT en meer specifiek binnen schematherapie, een grote rol te geven. Dit zowel in de inzichtgevende fase als in de veranderingsgericht fase van therapie. Naast de schematherapie vormt de psychodramatherapie hierbij een bron van oefeningen.


De drempel die jij als therapeut kan ervaren om het vertrouwde van gesprekstherapie los te laten en uit stoel te komen om te doen, kan hierbij een hindernis zijn. Maar: eigen vermijding doorbreken is vermijding van de cliënt doorbreken.


Het doel van deze nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.

PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD