Professions
Companies
count-province
189 Results
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog

Populair

course image
€ 295 - 595 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen 05-10-2023

Symposium Verkeerd verbonden

course image
€ 305 Utrecht 05-10-2023

Autisme bij vrouwen

Suggesties

course image
€ 1335 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 17-11-2023

Narratieve Exposure Therapie (NET)

course image
€ 1590 Utrecht 06-12-2023

Trauma binnen de ouder-kindrelatie

course image
€ 2995 Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck 28-11-2024

Dementie op jonge leeftijd

Onze selectie

course image
Free Eenhoorn Amersfoort 04-10-2023

TOPGGz-congres 2023

E-Learning

course image
Free

Huwelijksdwang

29 Sep
Sep
09:30

Congress Care

Physical course - single
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
0-5
Op 29 september 2023 organiseert NALK alweer voor de 6e keer het Landelijk congres Aanhoudende Lichamelijke Klachten.
€ 375
29 Sep
Sep
09:30

Buvoo

Webinar
Online
6
In deze workshop wordt het EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geëxternaliseerde symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.
€ 272.25
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

The Health Fundament

Physical course - series
The Colour Kitchen Utrecht
12-16
Een gezonde ademhaling is cruciaal voor goede gezondheid. Toch hebben veel mensen een slecht ademhalingspatroon die vaak samenhangt met stress-gerelateerde mentale en fysieke klachten. Benieuwd hoe je de klachten van je client kunt verlichten met behulp van de ademhaling? Ademen is een van de weinige functies die automatisch plaatsvindt, maar die ook bewust kan worden aangepast. Daardoor biedt de ademhaling een goede mogelijkheid voor behandeling. In deze scholing leer je disfunctionele ademhalingspatronen herkennen en leer je ademhalingsinterventies die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
€ 485
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-31
Dit is het vervolg op de basiscursus schematherapie. In deze cursus leer je deze therapie zelfstandig toe te passen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of hardnekkige depressieve of angstklachten. Je verdiept de vaardigheden uit de basiscursus en vult ze aan met nieuwe modellen en technieken.
€ 1095
Company Logo
02 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-15
Mentaliseren van ouders vanuit IMH en schematherapie
Het krijgen van een kindje is een mooie maar ook stressvolle gebeurtenis voor ouders. En dit doet een groot beroep op hun mentaliserend vermogen. Terwijl deze 'gezonde volwassen modus' juist essentieel is in de periode dat de baby het meest afhankelijk is van de ouders. Tijdens deze cursus leer je specifieke interventies, hoe je ouders kunt helpen hun emoties te reguleren en zich bewust te worden van hun eigen processen en behoeften, en die van hun baby.
€ 625
Company Logo
Course banner
02 Oct
Oct
09:30
€ 1335

ARQ Academy

Physical course - series
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
4-36
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van de NET als behandelvorm voor volwassenen
Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence-based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik)
Course banner
€ 1335
02 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-18
Wat kun je als hulpverlener doen om een rouwproces dat vastloopt of ontspoort weer op gang te krijgen? Ontdek wat er schuilgaat achter verschillende vormen van gecompliceerde rouw en leer ze herkennen, plaatsen en behandelen. Zo kun je je cliënten helpen hun gevoelens op een gezonde manier te verwerken en uiteindelijk de draad van het leven weer op te pakken.
€ 575
Company Logo
02 Oct
Oct
13:30

Dialexis Advies BV

Webinar
Online
“Maar hoe behandel je trauma nu precies binnen een DGT-kader?”, is een vraag die we in toenemende mate krijgen. Daar kunnen we heldere en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op geven!
Deze 5-daagse training is gericht op het leren integreren van traumabehandeling binnen het standaard-DGT programma. Het DGT PE protocol is ontwikkeld om PTSS behandeling bij mensen met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag, en andere co-morbide problematiek mogelijk te maken. Het protocol is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van DGT-onderzoek en -behandeling en kan worden toegevoegd aan de standaard DGT om een geïntegreerde behandeling van PTSS, suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag, en andere co-morbide problematiek aan te kunnen bieden. U leert in deze training om het DGT Prolongued Exposure toe te passen. Meer specifiek leert u hoe u kunt bepalen of cliënten bereid zijn om een formele PTSS behandeling te starten en welke DGT-strategieën u kunt gebruiken om cliënten met een hoog suïcide risico en co-morbide problematiek voor te bereiden op het DGT PE protocol. De structuur en procedures van het DGT PE protocol zullen worden onderwezen in een sessie-per-sessie-format met uitgebreide mogelijkheden om video-voorbeelden te bekijken en te oefenen. Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan het bespreken van strategieën voor het overwinnen van veelvoorkomende problemen die zich voordoen tijdens PTSS-behandeling met cliënten met een hoog suïcide risico en co-morbide problematiek, en aan de vraag hoe de behandeling kan worden afgestemd op de complexe kenmerken van deze cliëntenpopulatie.
€ 1314.5
03 Oct
Oct
09:30

Cure & Care Development

Physical course - single
Online
9-9.5
In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe het SCID-5-P interview afgenomen en gescoord dient te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies, bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek.
€ 520
Company Logo
03 Oct
Oct
09:30

ARQ Academy

Physical course - series
Diemen
21-28
4-daagse opleiding voor het leren toepassen van de KIDNET als behandelvorm
KIDNET is een behandeling die is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Met behulp van imaginaire- en narratieve exposure worden traumatische ervaringen van het kind/de adolescent geïntegreerd met mooie gebeurtenissen. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET).
€ 1335
03 Oct
Oct
09:30