Functioneel neurologische symptoomstoornis

neurologiegedragstherapiefunctionele stoornishypnosefunctioneel neurologische symptoomstoornissymptoomstoornis

In deze driedaagse cursus word je geschoold in de gedragstherapeutische behandeling van de functioneel-neurologische-symptoomstoornis door middel van hypnose, katalepsie-inductie, shaping-technieken en stressmanagement aan de hand van het recent verschenen protocol voor de functioneel-neurologische- symptoomstoornis.

6th Oct 2022
10:00 - 17:00
975
17-21 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 975
Includes : ‘Overzicht van de toepassing van hypnose en katalepsie bij de conversiestoornis. Gepubliceerd in Dth nummer 3 2015’

Date and Location

06 Oct 2022
10:00
15 Dec 2022
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120
26 Jan 2023
10:00
09 Mar 2023
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120
21 Sep 2023
10:00
16 Nov 2023
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
21 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
21 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
21 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
18 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
18 Points
FGzPt
Description


De functioneel-neurologische-symptoomstoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische en/of sensorische functies. De meest voorkomende symptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit soort klachten worden vaak als lastig en moeilijk beschouwd. Hulpverleners weten zich meestal geen raad met deze patiëntenpopulatie. In deze driedaagse workshop wordt de behandeling van de meest voorkomende functionele bewegingsstoornissen aan de hand van het protocol uitgelegd. Daarbij wordt er onder andere door het tonen van dvd-fragmenten uitgebreid stilgestaan bij de diverse behandeltechnieken en in subgroepen geoefend met hypnose en katalepsie-inductie. Dag drie staat in het teken van intervisie waarbij alle casuïstiek met betrekking tot functionele stoornissen kan worden besproken.


Opzet

De volgende onderwerpen komen aan bod op de eerste cursusdag:


Inleiding over functionele stoornissen en de volgende aandoeningen:

 • Verlammingen
 • Tremoren
 • Myoclonieën
 • Psychogene aanvallen

Inleiding in hypnose, met aandacht voor:

 • Hypnotiseerbaarheid
 • Oefenen van de technieken
 • Toepassing van hypnose bij Psychogene Niet Epileptische Aanvallen
 • Toepassing van incompatibel respons bij verschillende functionele bewegingsstoornissen

 

Op de tweede dag wordt er aandacht besteed aan:


 • Katalepsie-inductie
 • Shaping-technieken
 • Behandeling van meest voorkomende functionele klachten


Intervisie  

Intervisie vindt plaats op de derde cursusdag, waarbij tevens casuïstiek wordt behandeld.


Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ