This course is expired

Post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker

gedragstherapiecognitief gedragstherapeutisch werkercognitiefgedrag

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.

7th Sep 2021
09:30 - 16:00
1395
48-50 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1395

Date and Location

07 Sep 2021
09:30
23 Nov 2021
16:00
Tribes Amsterdam Amstel Station
Amsterdam
Prins Bernhardplein, 200
10 Sep 2021
09:30
17 Dec 2021
16:00
Aristo meeting center Amsterdam
Amsterdam
Teleportboulevard, 100

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date on request
50 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date on request
50 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date on request
50 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date on request
50 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date on request
50 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date on request
50 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date on request
50 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date on request
50 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date on request
50 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date on request
50 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date on request
50 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date on request
50 Points
Registerpl
Gedragstherapeut
07 Sep 2021
06 Sep 2022
48 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
07 Sep 2021
06 Sep 2022
48 Points
VGCt
Description

De basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn verdeeld over 7 dagen van 7 uur. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

-leertheorie

-opzetten van cognitief-gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse)

-leren uitvoeren van verschillende basistechnieken

-behandeling van enkele veelvoorkomende stoornissen 


Er wordt geoefend met de volgende stappen van het gedragstherapeutisch proces: inventarisatie van de problematiek, verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyses), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte modificatieprocedures bij verschillende klachtenbeelden. De volgende interventies komen aan bod: vaardigheidstraining (ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, sociale vaardigheidsprocedures), exposure (introceptief, imaginair, in vivo), gedragsactivatie, en cognitieve herstructurering (socratische dialoog, gedragsexperimenten).


De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende analysemodellen en interventiemethoden, zowel met eigen problematiek als aan de hand van casussen.


King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE