This course is expired

Online congres - HERHALING - Coping omgaan met stress - editie 2021

copingstressbehandelen

Maar welke kennis is beschikbaar, wat kunnen we hiermee en wat is de beste aanpak? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens het online congres Coping. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaan dieper in op het fenomeen coping, waarbij onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan toepassing in de praktijk.

295
7-10.5 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 295
Excludes : 21% BTW

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
7 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
8 Points
FGzPt
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
7 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
7 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
7 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
7 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
7 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
7 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
10.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
10.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
10.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
10.5 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date unknown
10.5 Points
NIP
Verpleegkundige
Date unknown
7 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
7 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
7 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
7 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Psychotherapeut
Date unknown
8 Points
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Description

Elk mens is uniek. En dat geldt ook voor de manier waarop elk mens omgaat met z'n eigen psychische kwetsbaarheid.

Hoe iemand met problemen en stress omgaat wordt in de psychologie ‘coping’ genoemd. Coping is voornamelijk gericht op het direct veranderen van een probleem, het veranderen van de wijze waarop men het probleem beleeft of op het hanteren van door het probleem opgeroepen emoties. Daarbij geldt dat hoe iemand reageert op een stressvolle situatie, niet of nauwelijks wordt bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door de copingstrategie van die persoon.


Bij stress zoeken mensen vaak naar afleiding. Sommige mensen reageren passief, anderen juist actief. De een reageert emotioneel, de ander juist rationeel. De één zoekt steun bij familie of vrienden en de ander zoekt zijn toevlucht in het gebruik van alcohol of drugs om de problemen even te vergeten of de pijn voor een moment te verzachten. Copingstijlen lopen dus door elkaar heen.


Maar welke kennis is beschikbaar, wat kunnen we hiermee en wat is de beste aanpak? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens het online congres Coping. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaan dieper in op het fenomeen coping, waarbij onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan toepassing in de praktijk.

EMDR zuid

EMDR Zuid geeft erkende basis en vervolg EMDR trainingen.
0616449297
1, Beemdstraat, Eindhoven, 5653MA