Professions
Companies
count-province
147 Results
Psychodiagnostisch Werkenden

Populair

course image
€ 749 04-04-2023

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

course image
€ 995 Fontys Paramedische Hogeschool 06-02-2024

Niet Pluis; dichterbij dan je denkt!

Uitgelicht

course image
€ 295 - 395 Hotel theater Figi 20-04-2023

Psychiatrie & Zwangerschap

course image
On request

Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling voor behandelteams

Onze selectie

course image
€ 1245 La Vie Utrecht 06-09-2023

Teamcoaching in de zorg

27 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
Je leert gedragingen en de oorzaak verklaren vanuit de vertraagde ontwikkeling van de hechting, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de informatieverwerking bij autisme.
€ 310
28 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
In deze cursus doe je praktische kennis op van de belangrijkste middelen en de voor- en nadelen van het gebruik bij ouderen.
€ 525
29 Mar
Mar
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Nijmegen
3-15
In deze tweedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de hechtingsstijlen
€ 415
30 Mar
Mar
09:00

Logacom bv

Physical course - single
van der Valk Zuidas
0-5
Tijdens dit congres zal inzicht worden gegeven in verschillende vormen van seksuele delinquentie en delinquenten en hoe hun terugkeer in de samenleving op een zorgvuldige manier kan worden georganiseerd. Deelnemers aan dit congres krijgen het boek Zedendelinquenten: Analyse, begeleiding en resocialisatie dat onder redactie van Jaap van Vliet staat bij verschijnen automatisch toegestuurd. Dit boek verschijnt in het najaar van 2023.
€ 275 - 369
30 Mar
Mar
09:30

Systeem Academie

Physical course - series
De Hofclub Utrecht
0-50
De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen.
€ 1675
30 Mar
Mar
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
12-16
Transdiagnostische aanpak om het vermogen tot zelfregulatie te ontwikkelen
Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met functionele ervaringsgerichte werkvormen. Er wordt een brug geslagen tussen theoretische achtergrond en praktische vaardigheden, met aandacht voor je eigen systeem als regulerende factor.
€ 575
31 Mar
Mar
09:30

Visiom Academie

Physical course - series
Visiom Amersfoort
11.5-12
In deze basistraining krijg je vanuit jarenlange ervaring in leefstijlcoaching een compacte en bruikbare basis mee.
€ 495
Company Logo
31 Mar
Mar
10:00

Positive Psychology Lab B.V. I ACT Guide

Physical course - series
Amsterdam
22-69
De ACT basisopleiding via Zoom bestaat uit 4 opleidingsdagen via Zoom en 8 online modules.
€ 1295 - 1595
01 Apr
Apr
09:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Webinar
Online
20
In deze collegereeks volg je in de vorm van e-learning 20 colleges van elk ca. een uur rond het thema gedragsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen. Deze lezingen zijn in de loop van 2022 op onze congressen gegeven. Je krijgt 3 maanden de tijd om de colleges, die door de deelnemers allemaal met een 8 of hoger gewaardeerd zijn, als e-learning te bekijken en beluisteren via onze digitale leeromgeving. Thema's als ADHD, gewetensontwikkeling, emotieregulatie, ondermijnend gedrag, gehechtheid én wat je daar als professional mee kunt doen, worden uitvoerig behandeld. Na elke vijf colleges wordt je gevraagd om in een korte reflectie aan te geven wat je ervan geleerd hebt en hoe je de opgedane kennis in de praktijk denkt te kunnen toepassen. Uiteraard krijg je na afronding ook registerpunten en een bewijs van deelname.
€ 799
01 Apr
Apr
09:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Webinar
Online
0-7
Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met tegenslag geconfronteerd worden, kan dat op verschillende mensen een heel verschillende impact hebben. Onderzoek laat steeds vaker zien dat het beschikken over goede copingstrategieën en voldoende mentale veerkracht bescherming bieden tegen de ontwrichtende effecten van tegenslag en trauma. Maar hoe kun je als hulpverlener mensen helpen in het vergroten van hun veerkracht en het ontwikkelen van gezonde coping strategieën? Welke rol speelt gehechtheid? Hoe sta je mensen bij die veel stress ervaren of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt? Hoe doe je dat dan bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of een licht verstandelijke beperking? En kun je in het onderwijs op de een of andere manier levensvaardigheden en incasseringsvermogen ontwikkelen die gedurende de rest van het leven van de leerling nuttig kunnen zijn? Deze en andere, gerelateerde vragen worden door de sprekers op dit congres uitvoerig behandeld. Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.
€ 249
03 Apr
Apr
09:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Rotterdam
De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal.
€ 495
03 Apr
Apr
10:00

Positive Psychology Lab B.V. I ACT Guide

Physical course - series
Waalre
22-62
In deze opleiding leer je hoe je kunt dansen met ACT.
€ 1395 - 1695
04 Apr
Apr
10:00