Professions
Companies
156 Results
Psychodiagnostisch Werkenden
01 Aug
Aug
09:00

MatriXmethode Instituut

Webinar
Online
30-48
Herken je dat veel mensen die je helpt moeite hebben om zich te concentreren, prikkelbaar zijn of een kort lontje hebben? Hebben jouw cliënten klachten door overmatige stress, overspannenheid en uitputting? Weet je niet hoe je zo iemand, ondanks al je kennis, snel en succesvol kunt helpen?
€ 350
Company Logo
01 Aug
Aug
09:00

MatriXmethode Instituut

Webinar
Online
30-33
Herken je dat bij vrijwel alle behandeltechnieken het uitgangspunt is dat je over problemen moet praten? Hoe belastend is het voor de cliënt om steeds weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen? En hoe belastend is het voor jou als professional om steeds opnieuw dat verhaal te moeten aanhoren?
€ 795
Company Logo
04 Aug
Aug
09:00

MatriXmethode Instituut

Webinar
Online
Gun je cliënten binnen één tot drie sessies oplossingen voor onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK en Tinnitus/oorsuizen)
€ 350
Company Logo
16 Aug
Aug
10:00

Positive Psychology Lab B.V. I ACT Guide

Physical course - series
Online
22-69
De ACT basisopleiding via Zoom bestaat uit 4 opleidingsdagen via Zoom en 8 online modules.
€ 1245
19 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
Online
6-7
De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek.
€ 320
26 Aug
Aug
09:00

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
48-100
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een (deelaspect van een) cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren.
€ 1595
Company Logo
01 Sep
Sep
00:00

Euregionaal Congresburo

Webinar
Online
7-10.5
Op het congres "ADHD of druk gedrag" zullen experts nader ingaan op ADHD en de laatste nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk delen.
€ 295
01 Sep
Sep
00:00

EMDR zuid

Webinar
Online
7-10.5
Maar welke kennis is beschikbaar, wat kunnen we hiermee en wat is de beste aanpak? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens het online congres Coping. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaan dieper in op het fenomeen coping, waarbij onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan toepassing in de praktijk.
€ 295
Company Logo
03 Sep
Sep
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Rotterdam
Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Er wordt vanuit gegaan dat je de oorzaak van het probleem niet per sé hoeft uit te zoeken om te zorgen dat het probleem verdwijnt.
€ 750
03 Sep
Sep
10:00

Stichting Presentie

Physical course - series
De Pionier Utrecht
36-58
Tijdens de cursusbijeenkomsten wordt de presentietheorie rond het betreffende thema behandeld in een mengvorm van inleidingen, filmpjes, groepsbesprekingen en andere werkvormen.
€ 1630
06 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
30-76
n deze cursus leer je hoe je de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling, V (verkort) en R² (revised)) kunt toepassen, interpreteren en vertalen naar de praktijk.
€ 1295
07 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Tribes Amsterdam Amstel Station
48-77
In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.
€ 1395
08 Sep
Sep
09:30

Rutgers scholing & training

Physical course - series
Rutgers/HNK
15
Meiden met een lichte verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor het meemaken van (online) seksueel ongewenst gedrag en onbedoelde zwangerschap. Werk je met deze doelgroep en wil je hen begeleiden seksueel wijs en weerbaar te worden?
€ 450
Company Logo
08 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Arnhem Geniet in de Weerd
100-210
Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie.
€ 4200
09 Sep
Sep
00:00

RINO Zuid

Physical course - series
Online
75-143
In de opleiding tot STW leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen. Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk.
€ 3850
map icon