Cursus Jong & Depressief

2 daagse cursus
depressiekinderenjongerenpyschiatrisch

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst. Psychische klachten zijn voor kinderen en jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe kunt u als behandelaar zo effectief mogelijk uw kennis en kunde inzetten om deze jongeren te helpen? En hoe zorgt u dat uw patiënt gezond blijft op de lange termijn?

12 sep. 2024
09:30 - 16:15
945
0-11 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 945
Includes : lunch, literatuur, hand-outs en koffie/thee
Excludes : Btw
Discounts
€ 50
NVO-Ledenkorting

Date and Location

12 sep. 2024
09:30
26 sep. 2024
16:15
St Jacobsstraat 61, 3511BP, Utrecht
27 mrt. 2025
09:30
16:15
St Jacobsstraat 61, 3511BP, Utrecht
11 sep. 2025
09:30
16:15
St Jacobsstraat 61, 3511BP, Utrecht

Professions

Cognitief gedragstherapeut
10 Points
VGCt
Gedragstherapeut
10 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
11 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
11 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
11 Points
FGzPt

Speakers

Denise Bodden

Universitair docent bij de afdeling pedagogiek van de Universiteit Utrecht
Dr. Denise Bodden is universitair docent bij de afdeling pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van preventieve en curatieve behandelingen (o.a. CGT, IPT en ACT), specifiek gericht op angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast doceert zij op het gebied van effectonderzoek, angststoornissen en depressie. Tevens is zij werkzaam als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Altrecht kinder en jeugd (Utrecht).

Jacquelijne Schraven

Klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut VGCT
Jacquelijne is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, stemmingsstoornissen en persisterende suicidaliteit. Zij is ook de initiatiefneemster van SET-j (suïcide expertise team - jeugd) vanuit Altrecht. Daarnaast is ze docent bij post-academisch onderwijs voor het blok suïcidepreventie bij jongeren.
Description

Iedereen voelt zich weleens somber, heeft een poosje minder energie of is prikkelbaar. Als deze gevoelens langer duren kan het gaan om een depressie. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren. Echter is een depressie lastig te herkennen bij deze groep, wanneer gaat het om leeftijdsgebonden gedrag en wanneer is er echt iets aan de hand? Vaak gaat een periode van depressie weer voorbij, maar de kans op terugval in het latere leven is erg groot. Geschat wordt dat ongeveer 5% van de jongeren een depressie doormaakt. Suïcide is onder jongeren zelfs doodsoorzaak nummer één! Adequate behandeling is dan ook erg belangrijk.

Hoe ontstaat een depressie bij kinderen en jongeren? Hoe kunt u als behandelaar zo effectief mogelijk uw kennis en kunde inzetten om te helpen? En hoe zorgt u dat uw patiënt gezond blijft op de lange termijn?

Weet hoe u een depressie bij kinderen & jongeren aan kunt pakken en welke behandelingsmogelijkheden u heeft!

Tijdens deze 2-daagse cursus krijgt u praktische handvatten voor het signaleren, diagnosticeren en het behandelen van depressie bij jongeren en gaat u onder andere aan de slag met de volgende thema's:

  • Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren
  • Ontwikkelingsperspectief van een depressie en comorbiditeit
  • Diverse behandelmogelijkheden bij depressieve kinderen en jongeren
  • Belang van vroegsignalering en interventie
  • Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in het latere leven; hoe terugvalpreventie in te zetten
  • Interventies en behandeling bij (persisterende) suïcidaliteit

Door middel van beeldmateriaal, theorie en praktijkoefeningen krijgt u verdiepende kennis op het gebied van recente wetenschappelijk inzichten, diagnostiek, behandeling en aanpak omtrent depressie bij jongeren!

Medilex BV

info@medilex.nl
6933887
5, Bascule, Bunnik, 3981PH