Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten

EMDREMDR basisprotocolEMDR toepassenEye Movement Desensitization and Reprocessing

Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld.

21 jun. 2024
09:00 - 17:00
1285
0-39 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1285
Includes : cursusmateriaal

Date and Location

21 jun. 2024
09:00
15 nov. 2024
17:00
Soestdijkerweg 10b, 3734MH, Den Dolder
27 sep. 2024
09:00
17 jan. 2025
17:00
Soestdijkerweg 10b, 3734MH, Den Dolder

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt

Skills

Professionaliteit en kwaliteit 100 %

Goals

De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

Description

Inhoud

EMDR is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie. Deze basistraining bestaat uit elf dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. Bij de oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van deelnemers. De laatste drie dagen zijn toegespitst op de toepassing bij kinderen en adolescenten. Ook hier wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van videodemonstraties. De laatste twee dagen (28 januari en 18 maart) wordt meegebracht videomateriaal van de deelnemers bekeken en besproken in subgroepen.


Nadere gegevens

Na deelname aan de basistraining kan men aspirant-lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Informatie hierover wordt in de loop van de basistraining verstrekt.


Duur : 5 dagen (11 dagdelen)

Plaats : Utrecht/Den Dolder Bij de bevestiging van inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.

EMDR Kind en Jeugd

EMDR Kind en Jeugd is een samenwerkingsverband tussen twee kinder en jeugd klinisch psychologen-psychotherapeuten.
info@emdrkindenjeugd.nl
0624201601
23, Jacob van Maerlantlaan, Oegstgeest, 2343JX