This course is expired

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

palliatieve zorgzingevingpalliatiefpalliatiejongerenkinderen

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten komen. Hierbij staat ‘contemplatief luisteren’ centraal, een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze techniek vraagt ons de geleerde protocollen, theorieën, aannames en oordelen eens opzij te zetten en te kijken naar de werkelijke behoefte van de zorgvrager. De focus ligt op het creëren van zingeving, gevoel van eigenwaarde en autonomie.

49
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 49
Note :studenten krijgen korting

Professions

Anesthesioloog
03 Oct 2022
03 Oct 2022
2 Points
ABAN
Arts
03 Oct 2022
03 Oct 2022
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
03 Oct 2022
03 Oct 2022
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
03 Oct 2022
03 Oct 2022
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
03 Oct 2022
03 Oct 2022
2 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 50 %
Kennis en wetenschap 20 %
Communicatie 30 %

Speakers

Nette Falkenburg

geestelijk verzorger

Nienke van Giessen

verpleegkundige hospice
Description

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten komen. Hierbij staat ‘contemplatief luisteren’ centraal, een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze techniek vraagt ons de geleerde protocollen, theorieën, aannames en oordelen eens opzij te zetten en te kijken naar de werkelijke behoefte van de zorgvrager. De focus ligt op het creëren van zingeving, gevoel van eigenwaarde en autonomie.


In dit webinar gaan Nette Falkenburg, geestelijk verzorger in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en Nienke van de Giessen, senior verpleegkundige bij jongerenhospice Xenia, het gesprek met elkaar aan. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe je als zorgverlener kunt reflecteren op je eigen rol in het zorgproces met een ernstig zieke patiënt. Hoe verhoud je je tot je eigen aannames? Durf je je rationele gedachten los te laten om beter af te kunnen stemmen op de patiënt? Hoe kunnen we samen meer ruimte creëren voor zingeving en spiritualiteit in een wereld die zo gemedicaliseerd en geprotocolleerd is?


Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

  • Ken jij de belangrijkste basiselementen van contemplatief luisteren
  • Ben je bewuster van je eigen aannames en oordelen en hoe je daartoe te verhouden
  • Heb je je eigen visie op zingeving uitgedaagd middels nieuwe inzichten 
  • Heb je handvatten om het gesprek met een palliatieve zorgvrager aan te gaan
  • Heb je inzicht in andere manieren van de zorgvrager in zijn/haar kracht zetten


Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.