This course is expired

Afzien van eten en drinken (in de laatste fase van het leven)

afzien van eten en drinkenpalliatieve zorgpalliatieve levensfasepalliatieve fasevoedingzorg in de stervensfasevoltooid levenpalliatief

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zorgverleners hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. In 2014 verscheen door KNMG en V&VN een voor hulpverleners een praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.’ Deze handreiking wordt in 2022 herzien. Dit webinar wordt gegeven door de auteurs van de handreiking. Zij gaan in op de medische, juridische en ethische aspecten.

34.95
2 Points
Webinar
E-learning

Prices

Regular € 34.95

Professions

Anesthesioloog
03 May 2022
03 May 2024
2 Points
ABAN
Arts
03 May 2022
03 May 2024
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
03 May 2022
03 May 2024
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
03 May 2022
03 May 2024
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
03 May 2022
03 May 2024
2 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 30 %
Communicatie 30 %

Speakers

Alexander de Graeff

Internist en hospice-arts
Geen

Gert van Dijk

Ethicus KNMG
Description

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zorgverleners hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. In 2014 verscheen door KNMG en V&VN een voor hulpverleners een praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.’ Deze handreiking wordt in 2022 herzien.

De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

In dit webinar zullen Alexander de Graeff (internist-oncoloog en hospice-arts) en Gert van Dijk (ethicus bij KNMG) uitgebreid ingaan op hoe we als zorgverleners het beste kunnen omgaan met de medische, ethische en juridische kanten van deze hulpvraag aan de hand van casuïstiek en kennis.


Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.