This course is expired

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

persoonlijkheidsproblematiektraumaproblematiekcomplexe persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.

250
0-6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 250
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt, EMDR
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Description

Introductie

Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.


Het doel

inzicht in de samenhang tussen trauma, coping en persoonlijkheidsproblematiek,

inzicht in de belangrijke handvatten bij het opzetten van een behandeling van cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek

weten wanneer welke interventies toe te passen met enige flexibiliteit

overzicht van de op verwerking gerichte interventies,

bepaalde verwerkingstechnieken kunnen indiceren,

oefenen met verschillende praktische behandelinterventies

de belasting voor de behandelaar in het werken met cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek kunnen herkennen en weten welke beschermingsmaatregelen in te zetten.

Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN