Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

persoonlijkheidsproblematiektraumaproblematiekcomplexe persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.

29th Sep 2023
09:30 - 17:00
250
0-6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 250
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur.

Date and Location

29 Sep 2023
09:30
17:00
Groningen Groningen Zernikepark, 12

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt, EMDR
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Description

Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.


Inhoud

In deze workshop starten we met het bespreken van de samenhang tussen trauma en persoonlijkheidsproblematiek. We presenteren daarbij overzichtsstudies en bespreken modellen die deze relatie weergeven. We gaan er daarbij vanuit dat persoonlijkheidsproblematiek zijn oorsprong vindt in schokkende gebeurtenissen in de eerste twintig jaar van iemands leven. De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek is lastig: er spelen vaak vele problemen tegelijkertijd: er is problematische emotie-regulatie, er zijn onverwerkte gebeurtenissen en onder meer hierdoor, is de interactie met de behandelaar nogal eens ingewikkeld.

We gaan vervolgens in deze workshop in op het belang van overzicht houden bij complexe behandelingen. We introduceren daarbij de interventiecirkel. De hiërarchie in fasen is hierbij verdwenen. Het verschaffen van overzicht en flexibiliteit is het doel. De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek dient gericht te zijn op de verwerking van zowel de ‘ernstige’ als ‘minder ernstige’ schokkende gebeurtenissen.

We zullen aandacht besteden aan verschillende verwerkingstechnieken bij complexe behandelingen zoals EMDR, imaginaire exposure, Imaginaire Rescripting, getuigenistherapie en NET, woede en wraak-technieken en schrijfopdrachten. We gaan ook in op andere aspecten van de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek: psycho-educatie, praktische problemen, emotie-regulatie, systeemproblematiek en integratie.

In het laatste deel van de workshop staan we stil bij de nogal eens lastige interactie in de therapeutische relatie. Die kan variëren van een bloed-onder-je-nagels-gevoel tot een ogenschijnlijk makkelijke behandeling, waarbij ongewild de afhankelijkheid van de cliënt wordt bekrachtigd.

In deze workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkwijzen: presentatie, casuïstiek, onderlinge discussie, demonstraties, oefening en een quiz zullen worden ingezet.

Na deze workshop hebben deelnemers inzicht in hoe een behandeling van de behandeling van psychotrauma in het kader van persoonlijkheidsproblemen kan worden opgezet. Zij zijn in staat de accenten op zowel psychotrauma als persoonlijkheidsproblematiek te leggen, combineren en te onderscheiden.


Deze workshop heeft enige overlap met de eerder verzorgde workshop Complex trauma: diagnostiek en behandeling verzorgd door Martijn Stöfsel.


Het doel

  • inzicht in de samenhang tussen trauma, coping en persoonlijkheidsproblematiek,
  • inzicht in de belangrijke handvatten bij het opzetten van een behandeling van cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek
  • weten wanneer welke interventies toe te passen met enige flexibiliteit
  • overzicht van de op verwerking gerichte interventies,
  • bepaalde verwerkingstechnieken kunnen indiceren,
  • oefenen met verschillende praktische behandelinterventies
  • de belasting voor de behandelaar in het werken met cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek kunnen herkennen en weten welke beschermingsmaatregelen in te zetten.


Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN